10 อันดับผีที่คนเจอบ่อยที่สุด

10 อันดับผีที่คนเจอบ่อยที่สุด

             ผีหรือสิ่งลี้ลับที่คนเราพบเจอบ่อยที่สุด  นั้นผีมักจะอยู่รอบ ๆ ตัวเราเหมือนนั่งอยู่ข้าง ๆ เรา  โดยที่เราไม่รู้สึกตัวนอกจากเรามีสัมผัสที่ 6  นั่นแหละครับถึงจะสัมผัสหรือเห็นผีได้ อันดับ 10 ผีในห้องน้ำ            เรามักจะเจอผีในห้องน้ำได้บ่อยที่สุด เช่น ห้องน้ำปั๊มน้ำมัน  หรือห้องน้ำโรงเรียน  หรือตามชนบท  บ้านไม้เก่า ๆ  ที่มีห้องน้ำใต้ถุนบ้าน คนเฒ่าคนแก่มักจะเจอดวงวิญญาณเร่ร่อนมักจะมาขอส่วนบุญได้นะครับ   อันดับ 9 วิญญาณเร่ร่อน           ส่วนมากแล้ววิญญาณประเภทนี้  มักจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ห รือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  ถ้าเจอเขาอย่าหลบหลู่  หรือท้าทายพวกเขา  เพราะพวกเขาอาจจะหาตัวตายตัวแทนมาตายแทนพวกเขาได้นะครับ  ถ้าเจอเราจะกลัวและควบคุมสติไม่ได้   หรือถ้าเราเจอเขาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปทำบุญอุทิศบุญให้ผีเร่ร่อนบ้างนะครับ  เพื่อจะได้ไปเกิดใหม่ อันดับ 8  ผีในบ้านร้าง              บ้านเรามีผู้สูงอายุหรือคนเฒ่าคนแก่เยอะนะครับ  ยิ่งถ้าลูกหลานออกไปทำงานไกลบ้าน  แล้วคนเฒ่าคนแก่ล้มหายตายจาก  เสียชีวิตไป  แล้วบ้านเกิดเป็นบ้านร้าง หากถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานไม่มีมนุษย์มาอาศัยอยู่  ทำให้คนเดินไปมามักจะเห็นไฟในบ้านสว่างอยู่  หรือเห็นดวงวิญญาณมายืนโบกรถ   และมักจะเป็นที่อยู่หรือที่สิงสถิตของผีเร่ร่อน  มาอยู่อาศย หรือมาสิงสถิตได้ครับ  หรือบางคนก็เห็นกลุ่มวิญญาณเดินในบ้าน  เพราะอยากให้พวกเราทำบุญให้เขาไปบ้าง   […]