ตำนาน “รากษส” (Rakshas) อมนุษย์ประเภทหนึ่งในศาสนาพุทธ

ตำนาน รากษส (Rakshas)

“รากษส” ที่มีคำอ่านว่า ราก-สด พวกมันเป็นอสูร อมนุษย์ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในฝั่งของ ความชั่วร้าย ฝ่ายอธรรม เนื่องด้วยรากษสนั้นมีหลากหลายตำนานที่ได้ทำการกล่าวอ้างถึงรากษส แต่ถ้าจะให้นิยามคำว่ารากษสตามหลักของคนทั่วไปรู้จักนั้นจะหมายถึง ยักษ์ หรือ จะเป็นผีเสื้อน้ำ พวกมันถูกสาปอยู่ตามหนองบึง สระบึง พวกมันจะคอยจับมนุษย์ที่หลงมากินน้ำที่สระบึงสถานที่มันอยู่แห่งนี้ ความเชื่อ : รากษส อมนุษย์ประเภทหนึ่ง “รากษส” เป็นอสุรกาย อมนุษย์ประเภทหนึ่งที่มีชื่อปรากฏอยุ่ในทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาเชน อมนุษย์นี้เพศผู้เรียกว่า “รากษส” เพศเมียเรียกว่า “รากษสี”ที่หมายถึง รักษะ แปลว่ารักษา รากษสมีลักษณะเป้นอสรูกายที่มีเขี้ยวงอกออกจากฟันบนทั้งสองข้าง และมีอิทธิฤทธิ์สามารถจำแลงแปลงกายหลอกล่อเหยื่อมากินเป็นอาหาร ราษสจะมีทั้งดีและชั่ว แต่ในศาสนาเชนนั้นรากษสเป็นมังสวิรัติ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2540 ได้บันทึกคำว่า “รากษส” เป็นยักษ์ อสูรชั้นต่ำ ปรากฏอยู่ในน้ำจะเป็น “ผีเสื้อน้ำ” อยู่ในเมืองจะเป็น “พระเสื้อเมือง” มีถิ่นอาศัยอยุ่ตามป่าช้า รากษสมักจะชอบสร้างปัญหาก่อกวนพราหมณ์ คือ ถ้าพราหมณ์กำลังทำพิธีต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากแต่กลับถูกก่อกวนโดยรากษสไม่ให้ประกอบพิธีสำเร็จเป็นอันขาด ตำนานเรื่องเล่า : รากษส ผู้เฝ้าแหล่งน้ำ […]

ความเชื่อ “ทำสัญญากับปีศาจ” แลกวิญญาณกับซาตานเพื่อสิ่งปรารถนาอันสูงสุดของมนุษย์

ทำสัญญากับปีศาจ

ณ ปัจจุบันนี้ มนุษย์เราทุกคนมักจะมีความต้องการประสบสิ่งที่ตนปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น เงิน อำนาจ บารมี หรือพลังเหนือมนุษย์ เพื่อไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดแล้ว มักจะชอบใช้วิธีได้สิ่งเหล่านี้มาแบบไม่อยากลำบาก ชอบสบาย เดินไปสู่จุดหมายของตนเองด้วยวิธีลัด จึงเกิดการทำ “สัญญากับปีศาจ” เกิดขึ้นมา ข้อตกลงระหว่างมนุษย์กับปีศาจ บ่งบอกถึงความสิ้นหวังของมนุษย์จึงต้องขอความช่วยเหลือกับสิ่งชั่วร้าย ความเชื่อ : “ทำสัญญากับปีศาจ จากแนวคิดของทางวัฒนธรรมของชาวตะวันตก (ไปทางแถบทวีปยุโรป) การทำสนธิสัญญากับซาตานหรือปีศาจมีกันมาอย่างยาวนาน ตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์นี้จะหมายถึงการทำสัญญาของบุคคลระหว่าง “ปีศาจ” กับ “บุคคลธรรมดาหรือมนุษย์” คือการที่มนุษย์เราได้ทำการแลกวิญญาณของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการอันสูงสุดของเหล่ามนุษย์ สิ่งที่มนุษย์จะต้องแลกเปลี่ยนกับปีศาจอาจเป็นสิ่งที่เรารักหรือมีค่ามากที่สุดก็ได้เช่นกัน สำหรับในบางกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องสนธิสัญญาปีศาจนี้ เป็นความหมายกลายๆแล้วว่าตัวเราเองยอมรับในตัวปีศาจให้มาเป็นเจ้านาย ตัวเราเป็นลูกสมุนของซาตานพิธีกรรมในการทำสัญญานี้ ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ผุ้ที่ทำสัญญามักจะตกอยู่ในสภาวะที่สิ้นหวัง จนจิตใจมนุษย์คนนั้นลงไปสู่จุดต่ำสุด แนวความเชื่อ : ทำสัญญากับปีศาจในวรรณคดีไทย การทำสนธิสัญญากับปีศาจสำหรับผุ้ที่หาทางออก สิ้นหวังหรือมีสิ่งที่ปรารถนาความฝันอันสูงสุดที่เป็นไปไม่ได้ มนุษย์จึงต้องการเส้นทางลัดเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำเร็จ เริ่มต้นโดยการทำพิธีกรรมโดยอันเชิญปีศาจมาทำข้อเงื่อนไขตกลง โดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะเสนอขายวิญญาณตนเองคือยอมปีศาจให้ทำอะไรก็ได้กับดวงจิตของเรา ด้วยจิตใจที่ต่ำ ลง จิตใจอ่อนแอ ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง จนต้องหาทางลัดเพื่อประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่มักจะมีจุดจบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บ้างก็ถึงชีวิต แต่ก็มีมนุษย์ที่โกงปีศาจไม่ทำตามสัญญาถึงจะเป็นส่วนน้อยก็ตาม แนวคิดที่ทำสัญญากับปีศาจตามแนวความเชื่อของชาวไทยนี้ เริ่มเห็นในการปรากฏอยู่ในเรื่องขุนช้าง ขุนแผน ตอน “พลายบัวเกี้ยวนางตานี” ซึ่งภายในการทำสัญญากับปีศาจจะต่างกับความเชื่อของชาวตะวันตกอยู่พอสมควรคือ เช่น […]

ตำนาน “พระลักษณ์หน้าทอง” ศาสตร์โบราณ เมตตามหานิยม

ตำนาน พระลักษณ์หน้าทอง

มีเรื่องเล่า ตำนานพื้นถิ่น ที่ค่อนข้างเยอะมาก มีอะไรอีกหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือวิชาการผู้คนมักจะไม่รู้ ยิ่งเฉพาะวิชาทางไสยศาสตร์ มันจะมีจริงหรือไม่มีจริง เป็นศาสตร์ที่อยู่เหนือวิชาการไม่มีบันทึกไปอีกคือ “วิชาพระลักษณ์หน้าทอง” เป็นวิชาที่มีมาอย่างยาวนานสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น วิชานี้เป็นศาสตร์พิธีนี้จะใช้หน้ากากพระลักษณ์สีทองเข้าทำในพิธีนี้ ทำความรู้จัก “พระลักษณ์หน้าทอง” วิชา “พระลักษณ์หน้าทอง” เป็นศาสตร์วิชาสายขาว มีอนุภาพในสายเมตตามหานิยม ซึ่งนักแสดงโขนในอดีตนั้นจะนับถือสิ่งนี้เป็นอย่างมาก มีความเชื่อว่ามีฤทธิ์เดชส่งผลที่ดีให้กับตัวเรา ไม่ว่าจะไปอยู่สถานที่ใด จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นที่รักใคร มีคนชม มีคนชอบ และยังช่วยในด้านวาสนา พร้อมทั้งมี่ผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน จะส่งผลให้เกิดแต่ความเจริญรุ่งโรจน์แก่ชีวิตของตนเองอีกด้วย วิชาพระลักษณ์หน้าทอง เป็นวิชาทางคติพราหมณ์ไทยของไสยศาสตร์ ที่ไม่มีพื้นฐานนั้นมาจากทางพุทธเลย วิชานี้จะอ้างอิงมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่จะเลือกใช้สเสน่ห์ของพระลักษณ์ ซึ่งมีรูปร่างลักษณ์ภายนอกคือวรกายเป็นสีทอง มีหน้าตาที่หล่อเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเหล่าเทวดา พระลักษณ์เป็นพี่เป็นน้องกับพระรามซึ่งมีความสนิทเป็นที่สุด  ซึ่งในอดีตชาติพระลักษณ์เคยเกิดเป็นอนันตนาคราชพอชาตินี้มาเกิดพร้อมกับหน้าที่ช่วยพี่ชายพระรามปราบอสูรคือทศกัณฐ์ ดั้งเดิมในชาติที่แล้วอนันตนาคราชมีเกล็ดเป็นสีทองชาตินี้จึงมีร่างกายเป็นสีทอง ลักษณะนิสัยของพระลักษณ์นั้นพระองค์ทรงรักพระรามซึ่งเป็นผู้พี่เป็นอย่างมาก พระองค์พร้อมที่จะเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านเสมอ ท่านมีจิตใจที่ดีและมีเมตตากรุณาด้านความรู้ท่านเก่งทั้งศาสตร์และศิลป์อีกด้วย เรื่องราวของพระลักษณ์ที่เด่นด้านสเสน่ห์มหานิยมคือ ตอนที่สำมนักขาซึ่งกำลังจีบพระรามเธอเห็นพระลักษณ์ด้วยซึ่งมีรูปร่างที่หล่อเหลาเธอจึงหลงรักพระลักษณ์ไปด้วย นางจึงจีบทั้งสองพี่น้องเลย และตอนนางยักษ์อัศมุขี นางหลงรักพระลักษณ์จึงได้ร่ายมนต์ให้สองพี่น้องพระลักษณ์และพระรามหลับเสร็จแล้วได้ลักพาตัวพระลักษณ์ไปที่คล้ายกับเรื่องขชองพระอภัยมณี ขณะนั้นพระลักษณ์ได้ตื่นขึ้นจากการหมดสติ พระลักษณ์จึงได้ตัดมือนางอัศมุขีออกทั้งสองข้าง นางได้ร้องขอชีวิตกับพระลักษณ์ ท่านมีความเมตตาจึงได้ปล่อยนางกลับเข้าป่าไป พระลักษณ์เป็นหนุ่มเนื้อหอมมากขนาดนี้ในวิชาพระลักษณ์หน้าทองจึงได้อ้างอิงจากการมีเสน่ห์ของพระลักษณ์ ซึ่งเป็นวิชาเมตตามหานิยม สายวิชาไทยเอาพุทธคุณของครอบพราหมณ์เอาไว้ จึงเป็นวิชาสายขาว วิชานี้จึงไม่ใช่มนต์ดำแต่อย่างใด ในไสยศาสตร์ไทยวิชาพระลักษณ์หน้าทองมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจะอยู่ในวงการแสดงของโขน ละคร นาฏศิลป์ […]

ตำนาน “ญิน” อมนุษย์ในความเชื่อของศาสนาอิสลาม

ตำนาน ญิน

ในโลกของเรานี้มักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่อยู่เหนือธรรมชาติทั่วโลกแต่มีความเชื่อแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละพื้นที่นั้นๆจะมีความเชื่อว่าอย่างไร แต่สิ่งที่คนทั่วโลกมักจะมีความเชื่อเดียวกันว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินี้มีอยู่จริงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยคือ “ผี” แต่วันนี้จะมาบอกถึงผีที่อยุ่ในศาสนาอิสลามคือ “ญิน” ซึ่งจะมีความเชื่อนี้อยู่ทางภาคใต้ มันจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลย ความเชื่อ “ญิน” ในศาสนาอิสลาม “ญิน” ตามหลักคัมภีร์กุรอานมีความเชื่อว่า เป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มนุษยุ์ไม่สามารถมองเห็นได้และอยู่กับเราในโลกคู่ขนาน ซึ่งภายในคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่า ญินถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาจากไฟพร้อมกับมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับเฮาวา ถือว่าเป็นต้นบรรพบุรุษ แต่เพียงแค่ไม่สามารถมองเห็นได้เท่านั้นแต่พวกมันสามารถมองเห็นเราได้ ญินถือว่าเป็นอมนุษย์เลยก็ว่าได้ ลักษณะของ “ญิน” ตามคัมภีร์ของอัลกุรอาน ในหลักความเชื่อของ “ญิน” จะเป็นสิ่งลี้ลับที่พระเจ้าจัดสร้างขึ้นมาจากไฟ ซึ่งขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากดิน(ดินเหนียวหรือดินแห้งสีดำ “ญิน” เป็นาสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือธรรมชาติมีรูปลักษณะเป็นผีกึ่งอสูรมีลักษณะที่น่ากลัว ตาเป็นสีแดง สีผิวมีสีเป็นดำควันไฟ มีร่างกายใหญ่โต พวกมันจะมีอายุขัยราว 500 ปี ญินไม่ใช่ทั้งผีไม่ใช่ทั้งมนุษย์ และจะแบ่งประเภทของญินได้ทั้งหมด 3 แบบคือ ประเภทแรกคือ ญินอยู่ในอากาศ ประเภทที่สองญินที่อยู่ในสัตว์คือ งูใหญ่กับแมงป่อง ประเภทสุดท้าย ญินไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งคอยร่อนเร่ไปเรื่อย จะเห็นได้ว่านี้เป็นเหตุผลที่ชาวอิสลามคอยห้ามไม่ให้เด็กตีงูใหญ่ซึ่งมักจะเจอในป่า พวกญินจะมีทั้งดีและร้าย พวกมันมีอำนาจอยู่เหนือมนุษย์ ยิ่งถ้ามนุษย์ไปกราบไหว้บูชาพวกมันแล้วละก็เป็นการเสริมพลังอำนาจให้พวกมันได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก “ญิน” จะมีที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งมีความเชื่อว่าเป็นโลกคู่ขนานกับมนุษย์ที่ถูกทับซ้อนกับโลกของมนุษย์ พวกมันจะมีสังคม มีครอบครัว เกิดตาย และมีความหวังความศรัทธาเหมือนกันกับมนุษย์ สิ่งที่ต่างออกไปจากมนุษย์คือมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นพวกญินได้เลยแต่พวกมันสามารถมองเห็นพวกเราได้ทุกการกระทำ พวกญินมีพลังเหนือมนุษย์ […]

เปิดตำนาน 3 สถานที่ เจ้าที่แรง สายมูห้ามพลาดต้องไปกราบไหว้สักการะ

สถานที่ เจ้าที่แรง

ประเทศไทยบ้านเรานี้มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีความสวยงามมีน่าไปเยี่ยมชมเป็นอย่างมากทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดต่างก็มีหลายพื้นที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดและยังมีมนต์คลังที่ต่างมีตำนานแตกต่างกันไป บางพื้นที่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ขอพรอีกด้วยยิ่งบ้านเราชอบมูเตลูห้ามพลาดกับ 3 สถานที่ เจ้าที่แรงแถมมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมีที่ไหนบ้างไปดูกัน 1. เกาะคำชะโนด เกาะคำชะโนด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่แห่งนี้คือเกาะลอยน้ำจืดกลางบึงกว้างภายในเป็นป่าลึกลับที่มีแต่ต้นชะโนดซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างต้นมะพร้าว ต้นตาลและต้นหมากที่เข้ากันอย่างลงทุกสัดส่วนจนกลายมาเป็นต้นชะโนด ซึ่งหาไม่ได้จากสถานที่อื่น ภายในเกาะจะมีวัดที่มีชื่อว่า “วัดศิริสุทโธคำชะโนด” ความเชื่อที่สว่าสถานที่นี้เป็น  สถานที่นี้มีอีกความเชื่อคือ เป็นที่ขึ้นลงของวังบาดาลกับโลกมนุษย์ มีผู้ปกปักษ์รักษาทางขึ้นลงและดินแดนแห่งนี้คือ องค์พญานาคราชมีนามว่า “ปู่ศรีสุทโธ” คู่บารมีของท่านมีชื่อว่า “แม่ย่าศรีปทุมมา” สถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวอาถรรพ์อยู่มากมาย เช่นถ้าชาวบ้านแถวนี้มีการมาหาป่าในบริเวณนี้ต้องทำกาขอกับเจ้าปู่ศรีสุทโธเสียก่อนใครที่ไม่ขอแล้วจะไม่ได้ปลาสักตัวแถมยังได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆอีกด้วย 2. เขาใหญ่ เขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติสถานที่แรกของไทย ซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นดงพญามาก่อน คือป่าที่อยู่ในตำนานที่มีเรื่องราวลึกลับ ภูตผี วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ได้เล่าขานสืบต่อกันมามีผู้คนที่เขาไปในป่าแห่งนี้และได้เจอกับ เสือสมิง ผีโป่งค่าง ในป่าดงดิบแห่งนี้ยังมีเรื่องราวที่ลึกลับไม่สามารถพิสูจน์ได้อีกมากมาย ซึ่งต่อมาดงพญาไฟแห่งนี้เป็นสถานที่อาถรรพ์มีแต่สิ่งอันตรายมากมาย ต่อมาถึงยุค ณ ปัจจุบันนี้ด้วยมีการพัฒนาถึงยุคที่มีเส้นทางถนนตัดผ่านจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อให้มีสิริมงคลให้ดูร่มเย็นยิ่งขึ้นเปลี่ยนจาก “ดงพญาไฟ” เป็น “ดงพญาเย็น” ต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง ใน ณ ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ดงพญาเย็น” มาเป็น “อุ ทยานแห่งชาติเขาใหญ่” […]

 “8 ผีเกาหลี” ความเชื่อ เรื่องลี้ลับ สยองขวัญ ของประเทศเกาหลี

8 ผีเกาหลี

ความเชื่อเรื่อง “ผี” เป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติไม่มีใครที่สามารถหาหลักฐานพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคหรือประเทศไหนก็มักจะมีแต่เรื่องราวที่สยองขวัญน่าขนลุกทุกที่ไม่ต่างกัน ในแต่ละประเทศก็ต้องมีผีประจำท้องถิ่นวันนี้เราจะพาไปดู ความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับหรือผี ของประเทศเกาหลีว่าจะมีความน่ากลัวเหมือนประเทศไทยของเราหรือเปล่า มีผีตัวไหนบ้างที่น่ากลัวไปดูกันเลย 1. ก็อบลิน (도깨비)  ก็อบลิน หรือ โทแกบี จัดอยู่ในประเภทภูติชนิดหนึ่งที่ชาวเกาหลีได้มีการเล่าสืบต่อกันมา หรือมีบางความเชื่อจัดให้โทแกบีอยู่ในประเภทยักษ์เพราะมีลักษณะรูปร่างภายนอกใหญ่ดูคล้ายกับยักษ์ ก็อบลินหรือโทแกบีจะมีหน้าที่คอยลงโทษคนที่กระทำไม่ดีมีแต่ความชั่ว ให้โชคลาภผู้ที่ทำความดี มีอีกความเชื่อหนึ่งว่าก็อบลินนั้นเป็นดวงจิตของนักรบที่ตายเพราะโจรฆ่าบนภูเชา จึงกลายมาเป็นผู้พิทักษ์นั้นๆ 2. คงคงควีชิน (콩콩귀신) คงคงควีชิน เป็นผีที่อยู่ในยุค 90 ผีตนนี้มักจะปรากฏให้ผู้คนพบเห็นในลักษณะเป็นศพที่เอาหัวโขกลงพื้นอยู่ในแบบคว่ำเดิน เป็นผีที่ขึ้นชื่อว่ามันมักจะชอบวิ่งไล่ล่าผู้คนที่ถูกพบเจอถือว่าเป็นเหยื่อของมัน ที่แปลกจนน่ากลัวคือมันวิ่งด้วยมือทั้งสองข้างและยังวิ่งแบบถอยหลังอีกด้วย เรื่องที่น่ากลัวสุดในการพบชนิดโหดคือ ผีคงคงควีชินจัดเต็มด้วยการถือหัวด้วยมือข้างหนึ่งเพื่อให้จ้องมองเหยื่อด้วยดวงตาที่กลมโตและเลือดที่ไหลอย่างสยอง 3. คูมิโฮ (구미호) คูมิโฮ หรือ จิ้งจอกเก้าหาง เป็นปีศาจที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ลักษณะภายนอกเป็นสัตว์จิ้งจอกที่มีขนสีทองมีหางจำนวนทั้งหมด 9 หาง พวกมันเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อนี้อยู่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออก ในตำนานมีความเชื่อว่าจิ้งจอกเก้าหางเกิดขึ้นมาจากวิญญาณของผู้หญิงที่ได้รวมเข้ากับดวงจิตของจิ้งจอก มันสามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวเพื่อหลอกล่อผู้ชายเพื่อกินตับและวิญญาณของเขา 4. 몽달귀신 (มงดัลควีชิน) มงดัลควีชิน เป็นผีหนุ่มโสดที่ล้มเหลวเรื่องการแต่งงาน มันเป็นผีที่มีความอาฆาตสูงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ผีโดเรียง หรือ ผีโสด เป็นดวงจิตของคนโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานได้เสียชีวิตลงไปเพราะความรักหรืออาจจะเสียชีวิตที่ผิดหวังไม่สามารถแต่งงานได้ จึงกลายเป็นผีที่มีแต่ความชั่วร้ายด้วยตนเองไม่สมหวังมันจึงทำร้ายมนุษย์ให้เป็นเหมือนกับตนอย่าให้ได้สมหวังเหมือนกันตนเอง […]

10 ตำนานปีศาจไอริส ความน่ากลัวไม่แพ้ชาติใดในโลก

ตำนานปีศาจไอริส

ปีศาจ หรือ สัตว์ในตำนานไม่ว่าจะเป็นของ กรีก จีน หรือ ญี่ปุ่น นั้น พวกเราก็คงจะรู้จักกันมามากแล้ว ตัวอย่างก็เช่น จำพวกองค์เทพ, มังกร, กิเลน, เมดูซ่าที่มีผมเป็นงู และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น แต่วันนี้เราจะมาดู 10 ตำนานปีศาจของชาวไอริสหรือมีชื่อเรียกอีกว่า ชาวเซลติค เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าความน่ากลัวของพวกมันไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอนไปดูกันเลย 1. Questing Beast Questing Beast มันเป็นปีศาจที่มีลักษณะมีส่วนหัวเป็นงู ลำตัวเป็นเสือดาว มีขาเป็นสิงโต กลีบเท้าเป็นของกวาง เสียงร้องของพวกมันจะดังเหมือนกับหมาทั้ง 30 ตัวเห่าพร้อมกัน สัตว์ประหลาดตัวนี้จะถูกล่าโดยอัศวินโดยตลอดถือว่าเป็นสัตว์ทีมีดวงไม่ดีเป็นอย่างมากต้องอยู่อย่างระวังจากการถูกล่า Questing Beast ไม่ได้มีแค่ในตำนานของชาวไอริสเท่านั้นพวกมันยังอยู่ในเหตุการณ์เรื่องเล่าของกษัตริย์อาเธอร์ด้วย 2. Leanan Sidhe Leanan Sidhe (แวมไพร์ไฮโซ) ตำนานของเธอมีอยู่ว่า เป็นหญิงสาวผู้ซึ่งมีความงาม นางจะคอยมองหาเหยื่อตามตำนานว่าเป็นคนรัก เธอมักจะถูกใจมากถ้าเป็นนักดนตรีหรือนักกวี ในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่กับคนรักเธอจะแชร์ประสบการณ์ความรู้ต่างๆ และทำให้คนรักหลงเธอเป็นอย่างมาก พอถึงเวลานั้นเธอจะหนีจากไปทำให้คนรักสิ้นหวังตรอมใจจนตายและเธอจะนำร่างคนรักไปซ่อนและนำเลือดของคนรักเทไว้ในหม้อค่อยนำออกมากิน 3. Caorthannach Caorthannach เป็นสัตว์ปีศาจเลื้อยคลานพ่นไฟของเซลติค […]

ตำนาน “ฮาจิชาคุซามะ” ความเชื่อผีพื้นบ้าน ปีศาจสาวสูง 8 ฟุต ประเทศญี่ปุ่น

ตำนาน ฮาจิชาคุซามะ

ในยามค่ำคืนปู่ย่าตายายมักจะบอกเราว่า อย่าเล่นเสียงดังนะ ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผีจะมาจับตัวไปนะ พวกเราก็จะกลัวจนต้องเงียบไม่กล้าส่งเสียงยอมนอนไม่เล่นเพราะความกลัวผีตอนเด็กนั้นเอง ในประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองหนึ่ง มีตำนานหนี่งชื่อว่า   Hachishakusama (ฮาจิชาคุซามะ) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่มีผมยาวตัวสูงผิดรูปร่างจากมนุษย์ทั่วไปดูน่ากลัวจนต้องขนตั้ง  ใครเคยได้ฟังเรื่องนี้เป็นอันต้องสะดุ้งกลับไปฝันร้ายกันเลย ความเชื่อ:- ฮาจิซาคุซามะ (Hachishakusama) ฮาจิซาคุซามะ เป็นปีศาจ ที่จัดอยู่ในประเภทของ โยไค อยู่ในรูปลักษณ์ของปีศาจหญิงสาวที่มีความสูงผิดมนุษย์ถึง 8 ฟุต ความสุงนี้มาจากชื่อของธอคือ “ฮะจิ หมายถึง แปด” ส่วน “ซาคุ คือ หน่วยของฟุต” และ “ซามะ หมายความว่า ตัวเธอที่อยู่ร่างมนุษย์” ฮาจิซาคุซามะ มักปรากฏหลายลักษณะ บางทีก็ปรากฏตัวในร่างเด็ก บางทีก็ให้เห็นในร่างหญิงชราสวมชุดกิโมโนสีแดง และบางครั้งก็มาในร่างของหญิงสาวสวมใส่ชุดเดสสีขาว แต่ไม่ว่าจะปรากฏในรูปร่างแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ เธอจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนั้นคือ ส่วนสูงผิดมนุษย์ 8 ฟุตของเธอ และถ้าฮาจิซาคุซามะ พอใจเด็กคนไหนจะส่งเสียงหัวเราะอย่างพึ่งพอใจว่า “ปอ…  ปอ… ปอ.. ปอ “ ใครที่เคยได้ยินเสียงนี้มักจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ นักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ได้ตั้งข้อสันนิฐานว่า ฮาจิซาคุซามะ […]

จัดอันดับ “ตุ๊กตาผีสิง” ตำนานเรื่องจริงความเฮี้ยนที่อยู่ทุกมุมโลก

ตุ๊กตาผีสิง

ตุ๊กตา เป็นของเล่นที่เด็กชอบกันมากที่สุด ใครจะไปรู้ว่าตุ๊กตาสิ่งของไร้เดียงสา สิ่งที่มองดูแล้วมันมีแต่ความน่ารัก น่ากอด เป็นเพื่อนเล่นกับเด็กๆในยามที่พวกเขาไม่มีใครเล่นด้วย สิ่งที่ผู้ปกครองเชื่อใจไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลย ต้องกลายมาเป็น “ตุ๊กตาผี” เป็นที่สิงสู่ของพวกปีศาจ วิญญาณ อันชั่วร้าย วันนี้เราจะพาไปจัดอันดับ “ตุ๊กตาผีสิง” เรื่องจริงที่มีแต่ความน่ากลัว ความเฮี้ยน ที่มีอยู่จริงทั่วทุกมุมโลก 1. จูเลียต (ตุ๊กตาต้องคำสาป) จูเลียต เป็นตุ๊กตาต้องคำสาปที่มีชะตาอาศัยอยู่กับครอบครัวแอนจี พวกเขาตั้งชื่อให้กับตุ๊กตาผีสิงตัวนี้ว่า “จูเลียต” วันหนึ่งครอบครัวนี้ต้องสูญเสียลูกชายลงไปเพียงแค่มีอายุ  3 วันเพียงเท่านั้น พวกเขาเชื่อว่าจูเลียตเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาตั้องเสียลูกชายไป หลังจากเหตุการณ์นั้น พวกเขามักจะได้ยินเสียลูกชายทารกร้อง เสียงมันออกมาจากตุ๊กตาจูเลียต ตัวนี้ จนพวกเขาเชื่อเข้าไปอีกว่าตุ๊กตาตัวนี้มีวิญญาณลูกชายของเขาสิงสู่อยู่ พวกเขาจึงตัดสินใจเลี้ยงดูตุ๊กตาจูเลียตเป็นเหมือนดั่งสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว 2. Annabelle (แอนนาเบลล์/สหรัฐอเมริกา) ในปี 1970 มีนักเรียนหญิงพยาบาลคนหนึ่ง เธอได้รับขอขวัญจากแม่ของเธอซึ่งได้ซื้อมาจากร้านค้าของเล่นแห่งหนึ่ง โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตุ๊กตาตัวนี้มีผีสิงสู่อยู่ จนเกิดเหตุการณ์ว่า แอนนาเบล มันสามารถย้ายที่นั่งได้ เธอย้ายที่ไปโน่นนี่อย่างต่อเนื่องจนมันเริ่มจะก่อกวนและทำร้ายพวกเธอ จนต้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัวนักปราบผี ทุกวันนี้แอนนาเบลได้ถูกเก็บไว้ นานๆทีจะมีการจัดให้เข้าชมดูตุ๊กตาตัวนี้สักที 3. Robert (โรเบิร์ด/สหรัฐอเมริกา) โรเบิร์ต ยูจีน ออตโต้ […]

9 ตำนาน “ปีศาจ” สิ่งเหนือธรรมชาติสุดสยองจากทั่วโลก

ตำนาน ปีศาจ

ถ้าต้องพูดถึง ภูต ผี ปีศาจ สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เลย สิ่งนี้มันมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก แต่ละสถานที่มักจะมีตำนาน และมีผู้ที่เคยพบเจอเหล่าบรรดาภูต ผี ปีศาจ ตั้งแต่ในอดีตลากจนมาถึงปัจจุบันก็ยังมีคนพบเจออยู่ วันนี้เราจะพาไปเปิดตำนาน “ปีศาจ” สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติซึ่งมีแต่ความสยองขวัญต้องหวาดกลัวตจนขนลุกแล้วลุกอีก มีอะไรบ้างไปดูกัน 1. ปีศาจในท่อระบายน้ำ : – บาร์มสตัน ฮิลล์, อังกฤษ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2015 เกิดเหตุการณ์ประหลาด ณ เมืองฮิลล์, อังกฤษ มีประชากรกลุ่มหนึ่งพบกับปีศาจคล้ายสัตว์ประหลาดที่มีตัวขนดกอยู่ในท่อระบายน้ำบาร์มสตัน ตัวมันมีสูงมากถึง 2.4 เมตร และมีเหตุการณ์ผู้พบเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้กระโดดข้ามสะพานจากอีกฝั่งไปถึงอีกฝั่งของสะพาน และยังมีชายหนุ่มเคยพบเจอปีศาจตัวนี้กำลังกินสุนัข พอเสร็จมันก็ได้กระโดดข้ามรั้วหายกลับไปในความมืด 2. สัตว์ประหลาดปีนตึก :- มอสโก, รัสเซีย ในปี 2013 เดือนตุลาคม ณ ประเทศรัสเซีย มีคลิปวีดีโอหนึ่งที่ถูก upload ลงใน YouTube ภายในคลิปวีดีโอแสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่มีขนาดลำตัวใหญ่โตดูน่ากลัวเป็นอย่างมาก ปีศาจตนนี้กำลังปีนป่ายขึ้นไปบนอาคารแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่นอกกรุงมอสโก ในช่วงเวลากลางวัน ในคลิปจะเห็นปีศาจตนนี้เพียงไม่นานเกินวินาที […]