ตำนาน 7 เทพเจ้าอียิปต์โบราณ มนต์ขลังของไอยคุปต์

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน เทพเจ้าอียิปต์

ในตำนานของทวยเทพหรือเทพเจ้าอียิปต์โบราณ ชาวอียิปต์ยุคนั้นมีความเชื่อว่า ทวยเทพมักจะมีร่างอวตารลงมายังโลกมนุษย์ เหมือนกับความเชื่อของทางศาสนาฮินดูของทางคนอินเดีย ตัวอย่างเช่น ตำนานของ เทพโอซิริส ที่มีร่างอวตารเสด็จลงมาเป็นมนุษย์มีหน้าที่เป็นกษัตริย์คอยปกครองประเทศอียิปต์แต่โบราณจนทำให้อียิปต์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นอารธรรม ภาษา ความเป็นอยู่ มีแต่ความร่มเย็น

แต่กลับต้องถูกน้องชายที่มีแต่ความอิจฉาริษยาเป็นร่างอวรตารของเทพเซธ คอยคิดวางแผนฆ่าทำการหั่นศพไปทิ้งไว้ทั่วประเทศอียิปต์เป็นการกอบกู้อาณา เมื่อเวลาได้ผ่านพ้นมาจนมาถึงยุคหลังสิ้นสุดของอาณาที่อยู่ในยุครุ่งเรืองของการมาเกิดอวตารในร่างมนุษย์ของเทพฮอรัส ทางทวยเทพอียิปต์ได้ปล่อยมือให้มนุษย์ได้ทำการปกครองบ้านเมืองเป็นการให้มนุษย์ได้ปกครองกันเอง

ไอยคุปต์ ความหมายในภาษาไทยจะเรียกคำนี้ว่า อียิปต์โบราณ ถ้าจะแปลเป็นภาพรวมใหญ่ ไอยคุปต์จะหมายถึง วัฒนธรรม ภาษา ชาติพันธ์โบราณ แต่ถ้าหลังจากยุคไอยคุปต์คือฟาโรห์จะใช้เรียกคำนี้ว่า “อียิปต์” เหมือนที่เรียกันในเวลา ณ ปัจจุบัน วันนี้เราจะมารู้จักเทพก่อนประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งไอยคุปต์ที่ชาวอียิปต์เคารพบูชากันกับ 7 เทพเจ้าอียิปต์โบราณ มนต์ขลังของไอยคุปต์

1. เทพีไอซิส (Isis)

1. เทพีไอซิส (Isis)

เพทไอซิส (Isis) ท่านเป็นบุตรธิดาของเทพรา และยังเป็นราชินี (มหาสี) ของเทพโอซิริส วีรกรรมของท่านในร่างอวตารมนุษย์มีหน้าที่คอยตามเก็บร่างพระสวามีคือกษัตริย์ที่ถูกน้องชายสังหารเพื่อแย่งชิงอำนาจในการปกครองเพื่อมาทำพิธีส่งวิญญาณให้ไปสู่ดินแดนหลังความตาย เทพไอซิสท่านผู้ทรงมีพลังทางด้านเยียวยารักษา ท่านจะมีลักษณะเด่นคือสวมหมวกรูปบัลลังก์บางความเชื่อกันว่าเป็นวงกลมดวงอาทิตย์ที่อยุ่บนศีรษะ

2. เทพเจ้าอนูบิส (Anubis)

2. เทพเจ้าอนูบิส (Anubis)

เทพเจ้าอนูบิส (Anubis) ท่านเป็นทวยเทพที่เกี่ยวข้องกับความตายโดยเฉพาะ เทพเจ้าแห่งความตายแห่งดินแดนไอยคุปต์ ท่านมีหน้าที่คอยมารับผู้เสียชีวิตให้เข้าไปสู่โลกหลังความตาย ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะเด่นของเทพเจ้าอนูบิส ท่านจะมีลักษณะปรากฏให้เห็นอยู่ในร่างหมาในเป็นสีดำทั้งร่าง และจะมีร่างกายเป็นเพศชาย ท่านมีภาพวาดได้พบเห็นในทุกสถานที่เกี่ยวกับความตาย

3. เทพเจ้าฮอรัส (Horus)

3. เทพเจ้าฮอรัส (Horus)

เทพเจ้าฮอรัส ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่คอยปกครองของชาวอียิปต์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อยู่ที่ราวเมื่อ 5,000 ปีก่อน ก่อนที่จะเกิดอาณาจักรอียิปต์เสียอีก ท่านเป็นเทพเจ้าองค์สุดท้ายที่ได้มาเกิดในร่างอวตารมนุษย์ ตามความเชื่อที่ว่าท่านมากอบกู้อาณาจักรจากเทพเซธซึ่งเป็นอา ลักษณะเด่นของเทพเจ้าฮอรัสคือท่านจะเป็นเพศชายมีศีรษะเป็นเหยี่ยว และดวงตาด้านซ้ายเป็นสุริยะ ตาข้างขวาคือดวงจันทร์

4. เทพีฮาเธอร์ (Hathor)

4. เทพีฮาเธอร์ (Hathor)

เทพีฮาเธอร์ (Hathor) เป็นทวยเทพที่เก่าแก่แห่งดินแดนไอยคุปต์ เทพีอาเธอร์ถูกสร้างขึ้นโดยเทพราเพราะนางเกิดขึ้นมาจากน้ำตาของพระองค์ เทพีฮาเธอร์ทท่านเป็นแม่แห่งศิลปะและดนตรี ท่านเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวกับความรัก ท่านมีลักษระเด่นที่บนศีรษะจะเป็นดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับเทพีไอซิส  เทพแห่งความรักหรือทวยเทพแห่งสตรีทั้งปวง ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการกำเนิดและยังเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองฟาโรห์อีกด้วย

5. เทพเจ้ารา (Ra/Re)

5. เทพเจ้ารา (Ra/Re)

เทพเจ้ารา (Ra) ท่านเป็นสุริยเทพหรือทวยเทพแห่งดวงอาทิตย์ เป็นเทพที่อยุ่สูงสุดของอียิปต์แต่โบราณ และยังมีความเชื่อของคนอียิปต์ในยุคโบราณว่า ฟาโรห์เป็นโอรสของสุริยเทพซึ่งท่านส่งมาเป็นกษัตริย์คอยปกครองมนุษย์ทั้งปวง เทพเจ้าราท่านเป็นเทพแห่งการคืนชีพ ซึ่งจะเปรียบได้กับการพบแสงอาทิตย์ในทุกเช้าของโลกมนุษย์ เทพราเป็นเจ้าแห่งความเป็นอมตะมีลักษณะเด่นที่ศีรษะเป็นเหยี่ยว และเหนือหัวเป็นดวงอาทิตย์

6. เทพอามอน (Amon)

6. เทพอามอน (Amon)

เทพอามอน (Amon) ท่านเป็นจอมราชาแห่งเทพทั้งปวง ท่านเป็นเทพสุงสุดของเทพเจ้าอียิปต์โบราณ ท่านยังเป็นเทพแห่งสุริยะและเทพแห่งสายลมอีกด้วย มีความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณว่าเทพเจ้าอามอนเป็นเทพที่สร้างโลก ซึ่งจะได้รับการยกย่องจากชาวกรีก ซึ่งจะสามารถเปรียบได้เท่ากับเทพซุสนั้นเอง ลักษระเด่นของเทพอามอนคือร่างเป็นมนุษย์ มักจะสวมใส่กระโปรงและมีมงกุฎเป็นขนนกคู่

7. เทพเจ้าโอซิริส(Osiris)

7. เทพเจ้าโอซิริส(Osiris)

สุดท้าย เทพเจ้าโอซิริส (Osiris) ตามตำนานท่านเป็นเทพแห่งแม่น้ำไนล์ ท่านมีร่างอวตารเกิดลงมาเป็นมนุษย์ คอยทำหน้าที่เป็นกษัตริย์ปกครองอียิปต์ และท่านเป็นพระสวามีของเทพีไอซิส มีบุตรเป็นเทพฮอรัส ท่านมีหน้าที่คอยเป็นผู้พิพากษาดวงวิญญาณแห่งโลกหลังความตาย ลักษณเด่นของเทพโอซิริสจะมีร่างกายเหมือนมนุษย์แต่จะมีเครา ท่านคอยถือแส้และยังมีคฑาหัวขออีกด้วย 

ตามหลักฐานที่ได้พบเจอเทพโอซิริสจะเห็นได้จากภาพวาดตามสุสานของฟาโรห์ เทพโอซิริสท่านจะใส่ชุดสีขาว เทพโอซิริสจะปรากฏอยู่บนฝาโลงศพด้านชั้นในสุดของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่ทำจากทองคำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม และท่านยังถูกนำไปทำเป็นรูปปั้นและภาพวาดคอยเพื่อวางขายให้เป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวอียิปต์ในยุคศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

ที่มาข้อมูล 

wikipedia.org

เรื่องเล่าผีล่าสุด
Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (174) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (66) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (249) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)