เปิดตำนาน “อาชูร่า (Ashura)” เทพนักรบปีศาจ แห่งแดนอสูร

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน อาชูร่า

ในสมัยฤคเวทไม่มีการแบ่งชนชั้นระหว่างเทพเทวดากับอสูร พอกำเนิดเกิดคำภีร์รามยณะ ก่อนอาชูร่า เทพนักรบปีศาจ ผุ้ที่มีอยู่เพื่อการต่อสู้ เทพแห่งสงคราม อาชูร่าผู้ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่าง เทพเจ้าที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายยักษ์ที่มาพร้อมกับใบหน้าที่ดูน่าเกรงขามและโหดเหี้ยมดุดันไม่มีผู้ใดเป็นคู่ต่อสู้ได้ เทพเจ้าผู้ซึ่งมีแต่อารมณ์แห่งความโกรธ ใช้กำลังตัดสินทุกสิ่งเราจะพาไปทำความรู้จักท่านกันอย่างลึกซึ้งกัน

ความเชื่อ กำเนิด : อาชูร่า Ashura

ความเชื่อ กำเนิด : อาชูร่า Ashura

อาชูร่า (Ashura) เป็นเทพแห่งสงครามที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ ลักษณะภายนอกมีแขนขาเหมือนกับมนุษย์ส่วนที่ดูแตกต่างออกไปจะเป็นศีรษะและจำนวนแขนที่มีมากถึง 6 กร ส่วนมนุษย์จะมีเพียงแค่ 2 แขนเท่านั้น อาชูร่าผู้ที่เป็นเทพถูกกราบไหว้บูชาในสถานะของเทพเจ้า ในบางความเชื่อของแต่ละศาสนาบางก็ว่า อาชูร่าเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวในสถานะที่เป็นเทพอสูร

ต้นกำเนิดที่แท้จริงของอาชูร่านั้นมีมายาวนานมากกว่า 3,000 ปี ก่อนคริสตศักราชเสียอีก ชาวเผ่าอารยันและชาวเผ่าอิหร่านโบราณมีการค้นพบว่าพวกเขาได้มีเทพอาชูร่าเป็นเทพที่พวกเขากราบไหว้บูชามาแต่ดั้งเดิม ชนเผ่านี้มีพื้นฐานมาจากเอเชียกลาง มีการตั้งแยกเผ่าไปทางดินแดนประเทศอิหร่านยาวไปถึงเปอร์เซียโบราณที่มีการกราบไหว้เทพเจ้าสูงสุดอย่าง เทพอหุระมาซดะ (เทพแห่งไฟ)

ความเชื่อ กำเนิด : อาชูร่า Ashura 2

ส่วนทางสายชาวอารยันที่ประเทศอินเดียนั้นจะมีการค้นพบว่าพวกเขากราบไหว้เทพเจ้าสูงสุดก็คือ พระอินทร์หรืออินทราเทพนั้นเอง จะเห็นได้ว่าไม่ว่าชนเผ่าหรือเชื้อชาติไหนก็จะมีเทพเจ้าที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก จุดที่ดูคล้ายกันของเทพเจ้าพวกเขาคือต้องเกี่ยวกับไฟหรือแสงสว่าง เมื่อกาลเวลาเดินต่อมาได้เกิดพระพุทธศาสนาของนิกายมหายานก็มีการนำเทพเจ้าแห่งไฟมากราบไหว้บูชา เพื่อปกป้องศาสนาอีกด้วย

ความเชื่อ กำเนิด : อาชูร่า Ashura 3

อาชูร่า ในแต่ละประเทศแต่ละศาสนานั้นมีการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไป ในทางศาสนาพุทธนิกายมหายานจะเรียกว่า อาชูร่า ในทางประเทศญี่ปุ่นจะมีการออกเสียงนามนี้ว่า อสูระ เป็นการออกเสียงรูปแบบสันสกฤต ซึ่งอาชูร่าในภาคนี้จะมีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์เลยก็ว่าได้ ผู้ซึ่งทำลายความชั่วร้าย กำจัดเหล่าหมู่มาร อาชูร่า จะไม่มีรูปลักษณ์ที่ตายตัว 

แต่จุดที่จะเด่นชัดนั้นคือท่านจะเป็นเทพที่มีความเจิดจรัสและงดงามเป็นที่สุดท่านผู้มีสติปัญญาที่ชาญฉลาดและยังมีเมตตากรุณาที่ใหญ่ยิ่งจะหาที่เปรียบท่านมิได้เลย อาชูร่าเป็นตัวแทนแห่งไฟหรือแสงอาทิตย์เปรียบได้กับความสว่างที่ไม่มีรูปร่างที่ดูตายตัวแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ละศาสนา แต่สิ่งที่เหมือนอีกอย่างคือท่านจะเป็นเทพสุงสุดซึ่งมีหน้าที่ขับไล่สิ่งชั่วร้าย

ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : อาชูร่า อาชูร่า หรือ อสูระ/อสุรา จากความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจะมีความเชื่อว่าอสุรานั้นมีนามว่า ท้าวเวปจิต ผุ้ซึ่งเป็นผู้นำของเหล่าอสูร แต่ดั่งเดิมแล้วท่านมีถิ่นอาศัยอยุ่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีเทพที่อยู่ใต้การปกครองมากมายในสวรรค์ชั้นนี้ ท้าวเวปปจิตผู้ซึ่งเป็นผุ้ปกครองผู้ที่หลงใหลการบันเทิงเริงรมย์มักจะมีการสังสรรค์ดื่มสุรากันอยู่เป็นนิสัย

ต่อมาด้วยการอุบัติขึ้นใหม่ของ มฆนพเทพบุตรและเหล่าเทพ ผู้ซึ่งเป็นบริวาร ท่านได้มาเห็นพฤติกรรมนิสัยการเป็นอยู่ของเหล่าบรรดาผู้ปกครองและบริวารเทพทั้งหลายที่เมามายไม่มีสติเป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วไม่เหมาะสมกับเทพเจ้าผู้ซึ่งมีผู้กราบไหว้ไม่ประพฤติตนอยู่ในทางที่ถูกที่ควรยังมีความหลงอยู่ในอบายมุขท่านจึงได้ทำการยึดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทำการขับไล่เหล่าเทพทั้งหมดให้ตกไปจากสวรรค์

ความเชื่อ กำเนิด : อาชูร่า Ashura 4

และมฆนพเทพบุตรก็ได้แต่งตั้งตนเองให้เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แทนมีนามว่า “พระอินทร์หรืออินดรา” นั้นเอง ด้วยทางท้าวเวปปจิตและเทพเหล่าผู้เป็นบริวารกำลังอยู่ในขณะเมามายหมดฤทธิ์ที่จะต่อสู้จึงได้ตกสวรรค์มามีความโกรธแค้นเทพที่มายึดอำนาจของท่านเป็นอย่างมาก ท้าวเวปจิต ด้วยสาเหตุที่ท่านเมาสุราจึงหมดฤทธิ์ที่จะต่อสู้จนต้องตกสวรรค์ท่านจึงได้มีการเปลี่ยนนามเรียกขานท่านว่า อสุรา 

ที่มีความหมายว่า ผู้ไม่ดื่มสุรา และตั้งชื่อเหล่าเทพตกสวรรค์ว่า อสูร เทพพวกนี้ไม่ใช่ยักษ์แต่จะมีกำลังเท่ากับเทพและมีความโหดเหี้ยมกว่าเทพเสียอีก อยู่ในสวรรค์ที่ต่ำกว่าจะเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าอาชูร่าดินแดนแห่งการเกิดใหม่ดินแดนแห่งอสูร และได้มีการทำสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดกันระหว่างเทพกับอสูรที่เรียกว่า “เทวสุรสงคราม” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เทพกับอสูรจึงได้เป็นศัตรูกันมาตลาดจนถึงปัจจุบัน

บทสรุป : อาชูร่า

อาชูร่าตามทางความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เป็นศาสนาที่มีความเปิดกว้างต่อทุกความคิดความเชื่อและมีความเมตตากรุณาไม่ว่าจะคนชาติใดหรือเผ่าพันธุ์สถานะไหนก็ตาม มีสิทธิ์ที่จะมาฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง อาชูร่าก็ได้มีการรับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นกัน ท่านจึงกลายมาเป็นเทพอสูรผู้มีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนานั้นเอง

ที่มาข้อมูล

Wikipidal.org

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (196) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (67) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (253) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)