ตำนาน “เทวดานพเคราะห์ตามวันเกิดทั้ง 9” 

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน เทวดานพเคราะห์ตามวันเกิดทั้ง 9

เทวดานพเคราะห์ เป็นเทพผู้ครอบเรือนด้านชะตากรรมของมนุษย์ทั้งปวง มีฐานต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ทางศาสนาฮินดูที่ให้พระสุริยเทพ (วันอาทิตย์)เป็นที่หนึ่งคอยปกครอง ส่วนอีก 8 จะเป็นบริวาร จะสร้างภัยอุปสรรคต่างๆให้กับหมู่มนษย์ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนผู้ปกครองควบคมเปลี่ยนเป็น พระคเณศเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าอยู่เหนือเทวดานพเคราะห์ทั้งปวง

1. พระอาทิตย์ – พระสุริยะเทพบุตร

1. พระอาทิตย์ - พระสุริยะเทพบุตร

พระอาทิตย์ ผู้อยู่เหนือเทวดานพเคราะทั้งหมด เกิดจากพระศิวะนำไกรราชสีห์ 6ตัว มาบดห่อผ้าแดงพรมน้ำอมฤตร่ายคาถากลายมาเป้นพระอาทิตย์มีลักษณะเป็นกายสีแดงพาหนะเป็นราชสีห์ เป็นเทวดาประเภทบาปเคราะห์ มีพระอังคารเป็นศัตรู เป็นมิตรกับพระพฤหัส นิสัยของท่าน คือ อารมณืร้อน ตัดสินใจเร็ว ซื้อสัตย์ รักอิสระ ผู้เกิดวันนี้ควรบูชาพระพุทธปางถวายเนตร

2. พระจันทร์ – พระจันทะเทพบุตร

2. พระจันทร์ - พระจันทะเทพบุตร

พระจันทร์เป็นเทพองค์หนึ่งมีหลายตำนาน พระจันทร์เป็นเทวดาประเภทศุภเคราะห์ ตามศาสนาพุทธพระจันทร์เป็นบุรุษมีพระกายสีขาว สองพระกรถือดอกบัว มีพระขันติเป็นอาวุธ ชุดสีขาว มีม้าเป็นพาหนะ พระจันทร์เกิดจาก พระศิวะนำนางฟ้า 15 องค์มาบดห่อด้วยผ้าสีเหลือพรมน้ำอมฤตร่ายคาถาก่อเกิดเป็นพระจันทร์ มีพระพุทธเป็นมิตร และศัตรูท่านคือพระพฤหีสบดี

3. พระอังคาร – พระภุมมะเทพบุตร

3. พระอังคาร - พระภุมมะเทพบุตร

พระอังคาร เป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม ท่านเป็นทหารผู้มีโทษะจริต เกิดจากพระศิวะนำหัวกระบือ 8 บดห่อผ้าสีชมพูพรมน้ำอมฤตร่ายคาถาเกิดเป้นพระอังคาร ลักษณะมีร่างกายแข็งแรงกำยำมีสีแก้วเพทาย  ท่านมีกระบือเป็นพาหนะวิมานของท่านทับทิม เป็นเทวดาประเภทบาปเคราะห์ ท่านมีนิสัยอารมณ์ร้อน ใช้ทำสงคราม มีเพื่อนเป็นพระศุกร์ ไม่ถูกกับพระอาทิตย์ ควรบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์

4. พระพุธ – พระวุธะเทพบุตร

4. พระพุธ - พระวุธะเทพบุตร

พระพุธ ท่านเป็นเทวดาประเภทศุภเคราะห์ มีต้นกำเนิดมาจากพระศวะนำช้าง 17 เชื่อมาบดห่อผ้าสีเขียวพรมน้ำอมฤตร่ายคาถากลายมาเป้นพระพุธทรงมีกายสีเขียว มีพาหนะเป็นช้าง อยู่ประจำกทิศใต้ ท่านมีความฉลาดที่สุดในเทพนพเคราะห์ มีนิสัยใจเย็น สุภาพอ่อนโยน มีวาจาเป็นเอก ท่านเป็นบิดาปฐมแห่งราชสกุลจันทรวงศ์ มีพระจันทร์เป็นมิตร ศัตรูเป็นราหู ควรบูชาพระพุทธปางอู้มบาตร

5. พระพฤหัส – พระคุรุเทพบุตร

5. พระพฤหัส - พระคุรุเทพบุตร

พระคุรุเทพบุตร กำเนิดจากพระศิวะนำฤๅษี 19 ตนมาป่นห่อผ้าสีเหลืองอมส้มพรมน้ำอมฤตเสกขึ้นมาเป็นพระพฤหัสบดีกายสีส้มทองใส่ชุดฤๅษี มีกวางเป็นพาหนะท่านเป็นบรมครูของเทวดาทั้งปวง ท่านเป็นประเภทเทวดาศุภเคราะห์ ท่านเป็นคหบดี ราชาแห่งการสวด เทพแห่งปัญญาความรู้ มีพระอาทิตย์เป็นมิตรศัตรูเป็นพระจันทร์ ควรบูชาพระพุทธปางสมาธิ

6. พระศุกร์ – พระสุกกะเทพบุตร

6. พระศุกร์ - พระสุกกะเทพบุตร

พระศุกร์ หรือ พระสุกะเทพบุตร กำเนิดจากพระศิวะนำโค 21 ตัวมาป่นห่อนด้วยผ้าสีฟ้าอ่อนพรมน้ำอมฤตเสกคาถากลายเป็นพระศุกร์ มีกายสีฟ้า มีโคเป็นพาหนะ นิสัยกริยาอ่อนหวาน รักงานศิลปะ ท่านยังเป็นครูของเหล่าอสูร ท่านเป็นเทพแห่งความรัก มีพระอังคารเป็นมิตร ศัตรูเป็นพระเสาร์ ท่านเป็นเทวดาประเภทศุภเคราะห์ ควรบูชาพระพุทธปางรำพึง

7. พระเสาร์ – พระสุระเทพบุตร

7. พระเสาร์ - พระสุระเทพบุตร

พระเสาร์ กำเนิดจากพระศิวะนำหัวเสือ 10 หัวบดห่อผ้าสีดำเสกคาถาหลายเป็นพระเสาร์กายสีนิล ทรงพาหนะเป็นเสือดวงตาดุดัน ท่านเป็นเทพประเภทบาปเคราะห์ นิสัย กล้าได้กล้าเสีย ท่านมีนิสัยดุดัน ดูเคร่งขรึมคล้ายเสือ มีทิฐิมานะ ท่านเป็นเทพแห่งความยุติธรรม ผู้มอบผลกรรมแก่ผู้มีชีวิต มีราหูเป็นมิตร ศัตรูคึอพระศุกร์ ควรบูชาพระพุทธปางนาคปรก

8. พระราหู – อสุรินทะราหูเทพบุตร

8. พระราหู - อสุรินทะราหูเทพบุตร

คนที่เกิดวันพุธกลางคืน มีพระอสุรินทะราหูเทพบุตร ประจำอยู่กำเนิดจากพระศิวะนำหัวกะโหลกผีโขมร 12 หัวบดห่อด้วยผ้าดำพรมน้ำอมฤตเสกคาถากลายเป็นพระราหูมีกายสีนิลออกทองแดง มีพาหนะเป็นครุฑ เป็นเทวดาประเภทบาปเคราะห์ ท่านมีร่างกายใหญ่ มหาสมุทรถ้าท่านยืนจะอยู่แค่หัวเข่าเท่านั้น ท่านได้รับพยากรณ์จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต มีพระเสาร์เป็นมิตร เป็นศัตรูกับพระพุธ ควรบูชาพระปางเลไลยก์

9. พระเกตุ

9. พระเกตุ

พระเกตุ กำเนิดจากพระศิวะนำพญานาค 9 ตันมาบดห่อด้วยผ้าสีทองพรมน้ำอมฤตร่ายคาถากลายเป็นพระเกตุ กายเป็นสีทอง ทรงมีพญานาคเป็นพาหนะ ท่านเป็นส่วนหางของพระราหู เป็นเทวดาประเภทนพเคราะห์ เป็นเทพอสูรผู้ซึ่งเปรียบเป็นดาวหางเร่รอนอยู่ในจักรวาล พระเกตุเปรียบเหมือนน้ำ พระราหูเป็นดินถ้ารวมกันจะเกิดความสมบูรณ์ ท่านไม่มีวันเป็นของตัวเอง ท่านจะคอยแทรกบรรเทาทุกข์สะมากกว่า ใครที่ไม่ทราบว่าเกิดวันไหน จะถือว่าพระเกตุเป็นเทพประจำตัว

บทสรุปเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9

เรื่องของเทวดานพเคราะห์มีตนกำเนิดมาจากพราหมณ์ฮินดูที่นับถือพระสุริยะเทพ เทพวดานพเคราะห์จะมี 9 พระองค์ จะให้ทั้งคุณและให้โทษ คือการสร้างอุปสรรคให้แก่เหล่าบรรดามนุษย์และทั้ง 9 พระองค์ และอุปสรรคทั้ง 9 นี้จะอยู่ใต้พระพิฆเนศ และยังเกี่ยวข้องกับเทพแห่งทิศทั้ง 8 เชื่อว่าทุกคนจะมีเทวดาประจำตัวเองอยู่ 1 พระองค์คอยพิทักษ์ช่วยเหลือคุ้มครองให้เจอแต่ความสุขนั้นคือเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 นั้นเอง

ที่มาข้อมูล

Wikipedia.org

เรื่องเล่าผีล่าสุด
Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (174) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (66) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (249) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)