ความเชื่อ “สัตว์เทพ” ในตำนาน ผู้ปกครองประจำทิศทั้ง 4

หัวข้อในบทความผี

สัตว์เทพ

น่านฟ้าทั้งสี่ทิศนี้จะมี “ชิจิน” เป็นสัตว์เทพผุ้ปกครองทิศทั้ง 4 มีคำกล่าวที่ว่า “ซ้ายมังกรเขียว ขวาเสือขาวครอง หงส์แดงนำหน้า เต่าตามหลัง” คติความเชื่อของลัทธิเต๋า ที่มีมายาวนานนับ 1000 ปี ไม่ได้มีแค่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นยังรวมไปถึง ประเทศจีนและประเทศเกาหลีด้วย สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นพลังงานที่มาจากสวรรค์คอยดูแลทิศทั้งสี่แห่งพื้นแผ่นดินอาทิตย์อุทัย(ประเทศญี่ปุ่น)

ในอดีตโบราณประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่อง สัตว์เทพประจำทิศทั้ง 4 ในภาษาญี่ปุ่น จะมีชื่อเรียกว่า “ชิจิน” (四神) สัตว์เทพทั้งสี่เป็นตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละทิศได้แก่ ทิศตะวันออก สัตว์เทพคือ “มังกรสีเขียว” ทิศตะวันตก สัตว์เทพคือ “เสือขาว” ทิศเหนือ สัตว์เทพคือ “เต่าดำ” และสุดท้ายทิศใต้ สัตว์เทพคือ “หงส์แดง” วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผุ้พิทักษ์ทั้งสี่นี้กัน

1. เก็นบุ (Genbu): ผู้พิทักษ์ประจำทิศเหนือ

1. เก็นบุ (Genbu): ผู้พิทักษ์ประจำทิศเหนือ

ผู้ปกครองทิศเหนือ “เก็นบุ (Genbu)” มีความหมายว่า “นักรบแห่งความมืด” เป็นสัตว์ธาตุน้ำ พลังหยิน ลักษณะภายนอกเป็นเต่าตัวใหญ่ซึ่งมีส่วนหางเป็นงู เก็นบุ เป้นสัตว์ประจำสัญลักษณ์ของสติปัญญา ความบริสุทธิ์ คูณธรรม มีอิทธิฤทธิ์ควบคุม ความเย็น ฤดูหนาว ดาวพุธและหมายถึงสีดำด้วย ซึ่งมีรูปปั้นเป็นตัวแทนเก็นบุประจำอยู่ทิศเหนือคือ “ศาลเจ้าเค็นคุน” ณ ยอดเขาฟุนาโอกะ เมีองเกี่ยวโต

1. เก็นบุ (Genbu): ผู้พิทักษ์ประจำทิศเหนือ 2

เก็นบุ อยู่อาศัยบนท้องฟ้าทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นสัตว์เทพในตำนานของชาวจีนด้วยเช่นกัน เปรียบเหมือนพลังงานทางความมืดหรือเงา เปรียบได้กับพลังงานหยิน และมีความเชื่อว่า เก็นบุเป็นเทพเจ้านักรบเพราะ เต่ามีกระดองถ้าเปรียบก็เหมือนกับชุดเกราะที่ใส่ป้องกันเวลารบ เต่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ อายุยืนยาวและ เต่ากับงูเปรียบได้กับพลังงานหยินและหยางอีกด้วย

2. เซริว (SEIRY): ผู้พิทักษ์ประจำทิศตะวันออก

2. เซริว (SEIRY): ผู้พิทักษ์ประจำทิศตะวันออก

มังกรเขียวอมฟ้า “เซริว (Seiry)” เป็นผู้พิทักษ์ประจำทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นมังกรขนาดใหญ่มีลิ้นที่ยาว อาศัยอยู่บนท้องฟ้าทางตะวันออก เป็นตัวแทนของพลังแห่งความแข็งแกร่งและพลังแห่งอำนาจ สัตว์เทพประจำธาตุไม้ มีอิทธิฤทธิ์สามารถควบคุมฝานได้ เป็นสัตว์ประจำฤดูไม้ใบผลิ และมีความเกี่ยวข้องกับ ดาวพฤหัส และยังแสดงให้ถึงความมีคุณธรรมและเมตตาอีกด้วย

2. เซริว (SEIRY): ผู้พิทักษ์ประจำทิศตะวันออก 2

ณ ปัจจุบันนี้มีรูปปั้นตัวแทนประจำตัวของเซริวตั้งอยู่ในสวัดคอิโยมิสึ ผุ้พิทักษ์ประจำทิศตะวันออกตั้งอยู่บน เมืองเกียวโต เพื่อให้ผุ้คนมาสักการะ และ เซริวเป็นสัตว์เทพที่มาจากลัทธิเต๋า และเซริวยังเป็นสัตว์มงคลของชาวจีนด้วยเปรียบเหมือนกับตัวแทนของจักรพรรดิ กษัตริย์ของชาวจีน ในตำนานได้กล่าวลักษณะเป็นมังกร ส่วนหัวเป็นกิเลน ส่วนหางเป็นปลา มีเคราที่ยาว แสดงถึงอำนาจนั้นเอง

3. สุซาคุ (SUZAKU): ผู้พิทักษ์ประจำทิศใต้

3. สุซาคุ (SUZAKU): ผู้พิทักษ์ประจำทิศใต้

สุซาคุ เป็นสัตว์เทพผู้ปกครองประจำทิศใต้ มีลักษณะรูปร่างเป็นนกมีลำตัวขนาดใหญ่ซึ่งดูคล้ายกับนกฟินิกซ์ อาศัยอยู่บนท้องฟ้าทางทิศใต้ สุซาคุ เป็นหนึ่งในชิจิน Shijin ตามคติความเชื่อของศาสนาลัทธิเต๋า สุซาคุเป็นตัวแทนประจำธาตุไฟ ซึ่งมีความร้อนแรง จากเหตุผลนี้ สุซาวคุจึงเป็นสัตว์เทพมีความเกี่ยวข้องกับ สีแดง ฤดูร้อน ดาวอังคาร มีอิทธิฤทธิ์ควบคุมไฟได้ 

3. สุซาคุ (SUZAKU): ผู้พิทักษ์ประจำทิศใต้ 2

ต้นกำเนิดของสุซาคุ เป็นความเชื่อจากประเทศจีนมาถึงประเทศญี่ปุ่นในคตวรรษที่ 7 เป็นตัวแทนของเวทย์มนต์ เทพอสูรแห่งทิศใต้ อสูรธาตุไฟ สุซาคุเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ พวกมันจะปรากฏในพิธีมงคลเท่านั้น รั้วหงส์แดง สุซาคุมง เป็นรั่วที่สร้างขึ้นเป็นศิริมงคลในราชวงศ์ของญี่ปุ่นเป็นตัวแทนเอาไว้สักการะบูชาอีกด้วย แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว และสุซาคุยังถูกขุดพบในที่ฝังศพโบราณด้วย

4. เบียคโกะ (BYAKKO): ผู้พิทักษ์ประจำทิศตะวันตก

4. เบียคโกะ (BYAKKO): ผู้พิทักษ์ประจำทิศตะวันตก

เบียคโกะ เสือขาว เป็นผุ้พิทักษ์ประจำทิศตะวันตก เป็นตัวแทนแห่งฤดูใบไม้ร่วง เสือขาวเป็นราชาแห่งสัตว์ เนื่องจากเสือเป็นสัตว์นักล่า จึงเปรียบเหมือนกับเทพแห่งความปกครอง เทพแห่งความคุ้มครอง เทพเจ้าแห่งศึกสงคราม เสือขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการทหารด้วย ในยุคโบราณถ้ามีสัญลักษณ์ที่อยุ่บนหยกแกะสลักเป็นรูปเสือขาวจะถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่มีอำนาจเหนือนับแสนแต่อยู่ใต้เพียงแค่ 1 คือองค์จักรพรรดิ

4. เบียคโกะ (BYAKKO): ผู้พิทักษ์ประจำทิศตะวันตก 2

เสือขาวตัวแทนแห่งธาตุทอง สัญลักษณ์แห่งคุณธรรม มีอิทธิฤทธิ์สามารถควบคุมสายลมได้ เชื่อกันว่า เบียคโกะ อยู่บนท้องฟ้าประจำทิศตะวันตก เป็นหนึ่งในสี่ของซิจิน เบียคโกะ เสือขาวยังมีปรากฏอยู่ในภาพวาดอยู่ที่ในสุสานโบราณ ณ จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย เสือขาวจึงเป็นผู้พิทักษ์ของหลุมฝังศพด้วย ตามหลักฮวงจุ้ยเสื้อขาวจะอยู่ด้านขวาหมายถึงพลังและอำนาจห้ามขาดหายไปนั้นเอง

บทสรุป : 

ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนโลก มักจะมีพลังงานแฝงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ต้นไม้ ใบหญ้า รวมไปถึงทิศต่างๆ จึงมีสัตว์เทวะประจำอยู่ในทิศทั้งสี่ด้วย ซึ่งเป็นความเชื่อมีมายาวนานนับพันปีจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่อนี้อยุ่ เหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนั้น ทางญี่ปุ่นมีวิธีสืบทอดความเชื่อนี้จึงได้มีการดัดแปลงสัตว์เทพ สัตว์เทวะ ในตำนานความเชื่อให้ไปอยู่ในรูปแบบของเกมส์ การ์ตูนเพื่อให้คติความเชื่อนี้ยังเป็นข้อมูลไหลเวียนให้กับลูกหลานสืบไป

ที่มาข้อมูล

Wikipidal.org

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (197) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (67) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (16) เรื่องเล่าผี (263) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)