เรื่องลี้ลับ “ผีถ้วยแก้ว” ติดต่อโลกหลังความตาย ความเชื่อของไทยและต่างประเทศ

หัวข้อในบทความผี

ผีถ้วยแก้ว

โลกหลังความตาย ภพของภูตผีวิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เป็นที่ยอมรับว่ามันมีอยู่จริง การที่จะติดต่อสื่อสารกับดวงจิตวิญญาณของผุ้เสียชีวิต ผู้ไร้ร่างกาย ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ที่อยากจะติดต่อกับคนตายหรือผีวิญญาณนั้นมีทุกยุคทุกสมัยมาอย่างยาวนานอยู่แล้ว มีอยู่หลากหลายวิธี การเล่น “ผีถ้วยแก้ว” เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนทั่วโลกมักนิยมใช้วิธีนี้เพื่อเป็นการติดต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ความเชื่อ : “ผีถ้วยแก้ว” ติดต่อโลกหลังความตาย

ความเชื่อ : “ผีถ้วยแก้ว” ติดต่อโลกหลังความตาย

“ผีถ้วยแก้ว” เป็นการติดต่อสื่อสารกับเหล่าดวงจิตวิญญาณที่อยู่โลกหลังแห่งความตาย การเล่นผีถ้วยแก้วเป็นวิธีการเล่นเก่าแก่โบราณ มีความเชื่อว่าผู้เล่นเชิญดวงจิตวิญญาณหรือผีสถิตอยู่ในถ้วยแก้วเพื่อให้ผู้เล่นต้องการสื่อสารหรือสอบถามทั้งเรื่องอดีต อนาคตหรือปัจจุบัน ผีถ้วยแก้วนี้เป็นวิธีติดต่อวิญญาณที่มีอยู่หลายวัฒนธรรมทั่วโลกจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป

ในโซนทวีปตะวันตกก็มีผู้เล่นผีถ้วยแก้วอยู่แต่จะมีชื่อเรียกอื่นว่า “วีจาบอร์ด (Ouija board)  กระดานพูดได้ (Talking board) กระดานวิญญาณ (Spirit board)” การเล่นผีถ้วยแก้วนั้นต้องเป็นคนที่มีจิตที่แข็งแรงอยู่พอสมควรและมีร่างกายที่แข็งแรงถ้าเกิดผู้เล่นไม่พร้อมที่จะเล่นเกิดป่วยมาหรือมีจิตใจที่อ่อนแอ จะส่งผลร้ายได้อาจโดนวิญญาณตามติดหรือสิงสู่ผู้เล่นที่อ่อนแอนั้นก็เป็นได้

ความเชื่อ : “ผีถ้วยแก้ว” ติดต่อโลกหลังความตาย 2

ต้นกำเนิดที่มีการเล่นผีถ้วยแก้วมีจารึกอยู่ในหลักฐานของประวัติศาสตร์ว่า ในปี ค.ศ. 1100 ราชวงศ์ซ่ง ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นชนชาติดแรกเลยที่ได้มีการนำวิธีการเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณ แต่คนจีนจะเรียกชื่อการละเล่นนี้ว่า “ฝูจี” ซึ่งเป็นชื่อเรียกกระดานวิญญาณ เป็นสื่อในการติดต่อกับวิญญาณ การละเล่นนี้ได้ถูกสั่งห้ามในยุคของราชวงศ์ชิงก่อนการปฏิวัติ

ความเชื่อ : “ผีถ้วยแก้ว” ติดต่อโลกหลังความตาย 3

แต่การเล่นผีถ้วยแก้วในยุคราชวงศ์ซ่งนั้นถือว่าไม่ผิดเพราะการเล่นผีถ้วยแก้วนี้ถือเป็นพิธีกรรมของศาสนาเต๋า ซึ่งเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารกับเหล่าบรรดาเทพหรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับเทพที่พวกเขามีความเคารพต้องการสอบถามให้เทพมาตอบช่วยแก้ไขปัญหาของเหล่าบรรดาสาวกแต่การเล่นผีถ้วยแก้วต่อมานั้นเป็นวิธีติดต่อสื่อสารกับดวงจิตวิญญาณที่เร่ร่อนเท่านั้นเอง (Spirit board) 

รูปแบบ/อุปกรณ์/วิธีการเล่น : ผีถ้วยแก้ว

การเล่นผีถ้วยแก้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นวิธีการเชิญดวงจิตวิญญาณหรือผีมาสิงอยู่ในถ้วยแก้วที่ผุ้เล่นจัดเตรียมไว้โดยมีสื่อจากการจุดธูปแล้วนำควันของธูปไปใส่ไว้ในแก้วคว่ำลงบนกระดานและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งคือกระดานที่ถูกเชียนตัวอักษร การทำกระดานนี้จะเป็นกระดาษไม้หรือใช้เป็นกระดานแข็งทำขึ้นมาเป็นกระดานก็ได้เช่นกันแล้วแต่ละทีจะหยิบอุปกรณ์ไหนมาทำ

การทำกระดานนี้จะต้องตีช่องสี่เหลียมขึ้นมาเพื่อเขียนตัวตัวเลขอักษร พยัญชนะ วรรณยุกต์ และมีช่องที่เขียนคำว่า “ออก-ไม่ออก” บางคนอาจเขียนคำว่า “ใช่ – ไม่ใช่” และจะมีคำว่า “พัก” ด้วยเพื่อเป็นการพักให้จิตวิญญาณนั้นได้หยุดพักก่อน ซึ่งในประเทศไทยของเราการเล่นผีถ้วยแก้วเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยคนในประเทศของเราไม่ว่าจะเด็ก วัยรุ่น หรือวัยไหนก็มักจะมีผู้คนที่อยากติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นนี้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการเล่นผีถ้วยแก้ว ถ้วยแก้วไซด์เล็ก, กระดานที่เขียนตารางตัวอักษรเรียบร้อย สำคัญต้องมีธูปเทียนอาจจะมีเครื่องเซ็นด้วยก็จะดีมาก ส่วนวิธีการเล่นผีถ้วยแก้วนั้น ต้องมีคนที่จิตแข็งเป็นผู้ทำพิธีจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณที่ผู้เล่นจะติดต่อสื่อสารด้วยให้เอ่ยออกมา และนำควันของธูปที่จุดเรียกวิญญาณมาใส่ในแก้วที่เตรียมไว้และคว่ำแก้วลงบนกระดาน ให้ผู้เล่นทั้งหมด(มีผุ้เล่น 4 คน) ต้องจิตใจที่แน่วแน่สมาธิต้องแน่นำพร้อมใจกันเอานิ้วไปแตะที่ขอบแก้วทุกคนไม่ต้องใช้แรงมาก

รูปแบบ/อุปกรณ์/วิธีการเล่น : ผีถ้วยแก้ว

เริ่มวิธีการเลยคือตั้งคำถามกับวิญญาณได้เลยว่ามาสถิตอยู่ในแก้วแล้วหรือยัง ถ้ามาแล้วให้แก้วเลื่อนไปคำที่ “ใช่” จากนี้ก็รู้แล้วว่าวิญญาณได้มาสถิตอยู่ในถ้วยแก้วแล้วต่อไปก็เป็นการตั้งคำถามกับดวงวิญญาณที่อยู่ในแก้วตามประสงค์ของผู้เล่นจนพอใจ เสร็จพิธีการละเล่นนี้ต้องทำพิธีอัญเชิญวิญญาณออกจากถ้วยแก้วด้วยห้ามนำนิ้วออกจากแก้วโดยไม่ทำพิธีออกเป็นการจบวิธีเล่นผีถ้วยแก้วสำเร็จ

ข้อควรละวังในกามเล่น : ผีถ้วยแก้ว” 

ในการเล่นผีถ้วยแก้วก็จะมีข้อห้ามแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่หรือท้องถิ่นที่มีการเล่นผีถ้วยแก้วนั้นๆ มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังดังนี้

  1. ผู้เล่นต้องมีการเตรียมตัวก่อนเล่นคือ จิตใจผู้เล่นต้องเข้มแข็งไม่จิตอ่อนอาจทำให้ผีหรือดวงจิตวิญญาณนั้นทำร้ายเข้าสิงเราได้ 
  2. ก่อนทำการเล่นผีถ้วยแก้วภายใน 24 ชั่วโมงห้ามกินหรือดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย การทำนี้ถือว่าทำให้ร่างกายบริสุทธิ์ ถ้าใครไม่ทำเหมือนไม่ให้เกียรติกับดวงจิตวิญญาณ
  3. ผุ้เล่นห้ามดูถูก ไม่ลองของหรือทำอะไรไม่ดี ห้ามพูดไม่ดีกับดวงจิตวิญญาณที่จะมาสถิตอยู่ในถ้วยแก้วนี้ คือกผู้เล่นต้องมีจิตใจที่ดีบริสุทธิ์
  4. ในระหว่างการเล่นห้ามถ้วยแก้วหงายขึ้นอย่างเด็ดขาด ห้ามนำนิ้วออกจากถ้วยแก้วต้องทำตามวิธีการอย่างเคร่งครัด
  5. ผู้เล่นต้องมีทั้งหมด 4 คนเท่านั้น

ที่มาข้อมูล

Wikipedia.org

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (175) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (66) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (249) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)