ความเชื่อ “ท้าวจตุมหาราชทั้งสี่” ผู้พิทักษ์ มหาราชทั้ง 4 ทิศ

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน ท้าวจตุมหาราชทั้งสี่

เชื่อว่าทุกคนรู้จักทิศทั้ง 4 คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และ ตะวันตก แล้วรู้หรือไม่ว่าทิศพวกนี้มีผู้พิทักษ์คอยปกครองประจำทิศทั้งสี่อยู่ เราจะเรียกกันว่า ท้าวจตุโลกบาล ซึ่งมีเป็นผู้ปกครองหรือหัวหน้าใหญ่สุดที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา(สวรรค์ชั้นแรก)ซึ่งจะมีหน้าที่คอยพิทักษ์ทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือมปกครองโดยท้าวเวสสุวรรณ ทิศตะวันออกปกครองดดยท้าวธตรฐ ทิศตะวันตกปกครองโดยท้าววิรูปักข์ และทิศใต้ปกครองโดยท้าววิรุฬหก

ความเชื่อ “ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4” 

ตั้งแต่เราเกิดมาต้องเคยได้ยินประโยคที่ว่า ทำดีได้ขึ้นสวรรค์ ทำชั่วก็ต้องลงนรก” ซึ่งเป็นแนวคำสั่งสอนของพุทธศาสนาเรา คราวนี้ต้องมาทำความเข้าในกันก่อนว่าสวรรค์จะมีทั้งหมด 6 ชั้นได้แก่ ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกา จะมีผู้ปกครองประจำอยู่ 4 ทิศ ชั้นที่ 2 ดาวดึงส์ ปกครองโดยพระอินทร์ (ท้าวสักกะ) ชั้นที่ 3 ยามา ปกครองโดยท้าวสุยามะ ชั้นที่ 4 ดุสิต ปกครองโดยท้าวสันดุสิต

ชั้นที่ 5 นิมมานรดี ปกครองโดยท้าวสุนิมมิต และชั้นที่ 6 ปรนิมมิตวสวัตดี ปกครองดดยท้าววสวัตดี ในความเชื่อของทางศาสนาพุทธ ท้าวโลกบาลจะประจำอยู่ทิศใหญ่ทั้ง 4 พระองค์ จะอยู่บริเวณที่ตั้ง ณ บนส่วนยอดของเขายุคนธรเป็นหนึ่งเทืองเขาพระสุเมรุ สวรรค์ชั้นแรกนี้มักจะอยู่ติดหรือใกล้กับโลกของมนุษย์มีชื่อเรียกว่ามนุษยภูมิตามหลักของพระพุทธศาสนา มาดูผู้ปกครองของแต่ละทิศกันว่ามีใครบ้าง

1. ทิศเหนือ(อุดร) : ท้าวเวสสุวรรณ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

1. ทิศเหนือ(อุดร) : ท้าวเวสสุวรรณ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

ท้าวเวสสุวรรณ, ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสวัณ เป็นเทวดาผู้ปกครองแห่งทิศอุดรหรือทิศเหนือ เทพเจ้าแห่งเหล่าอสูรยักษ์ รวมไปถึงภูตผีปีศาจทั้งหลาย ผู้ประทานความมั่งคั่งรวมไปถึงโชคลาภ ท้าวเวสสุวรรณเป็นองค์เดียวกับท้าวกุเวรท่านยังเป็นหัวหน้าแห่งท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่อีกด้วย ท่านมีหน้าที่ผู้ดูแลพระพุทธศาสนา ผู้ที่เหล่าภูตผีปีศาจยำเกรง นายแห่งผี เราจะรู้จักท่านผ่านพิธีสวยภาณยักษ์สวดตามวัดเป็นพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายผีวิญญาณ

เนื่องจากท่านเป็นเทพเทวดาที่มีทรัพย์จำนวนมากท่านจึงมีอีกหน้าที่คือผู้เฝ้าพระคลังสวรรค์ ตามความเชื่อโบราณของทางจีนจะนับว่าท้าวเวสสุวรรณจะถือว่าเป็นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ท่านมีรูปร่าลักษณะเป็นยักษ์มีอาวุธเป็นกระบองขนาดใหญ่ ชาวบ้านสมัยก่อนจะนำท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจะเป็นรูปหรือองค์รูปปั้นไว้ที่เหนือเปลเด็กเพราะมีความเชื่อที่ว่าจะมีอำนาจขับไล่ภูตผีปีศาจได้

2. ทิศใต้(ทักษิณ) : ท้าววิรุฬหก (เทพเจ้าแห่งการคุ้มครอง)

2. ทิศใต้(ทักษิณ) : ท้าววิรุฬหก (เทพเจ้าแห่งการคุ้มครอง)

ท้าววิรุฬหก เป็นเทวดาผู้ปกครองแห่งทิศทักษิณหรือทิศใต้แห่งเขาพระสุเมรุ ท้าววิรุฬหกมหาราช มีเหล่าบริวารเป็นกุมภัณฑ์ มีความเชื่อว่าเหล่ากุมภัณฑ์เป็นยักษ์ จะมีลักษณะรูปร่าง พุงป่องและใหญ่ มีช่วงขาที่สั้น ลำตัวลำยำ มีดวงตาสีแดงก้ำ มีทั้งที่อาศัยอยู่บนสวรรค์และบนโลก ซึ่งกุมภัณฑ์จะมีหน้าที่เฝ้าสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ให้ใครบุกรุกเข้าไป อาจเรียกว่ารากษส ท้าววิฬุหกเป็นหัวหน้าเหล่าหมู่ครุฑและนก ท่านจะมีอำนาจและฤทธิ์มาก มีบารมีเป็นจอมมหาเทพ

2. ทิศใต้(ทักษิณ) : ท้าววิรุฬหก (เทพเจ้าแห่งการคุ้มครอง) 2

รูปลักษณะของท่านท้าววิรุฬหก ท่านจะแต่งกายภายนอกเป็นชุดของนักรบ และสวมใส่ชุดเกราะของแม่ทัพทั้งตัว หน้าพระพักตร์ของท่านวิรุฬหกมีสีเขียวเข้ม ท่านมีอาวุธเป็นกระบี่วิเศษถือไว้ที่พระหัตถ์ซึ่งมีความคมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะนำไปตัดสิ่งใดก็ขาดสะบั้นทั้งหมด และเมื่อใดที่ฟันกระบี่จะเกิดลมพายุโหมกันอย่างรุ่นแรง ท่านมีเวทมนต์เกี่ยวกับไฟ ท่านวิรุฬหกจะมีความเชื่อทางว่าไม่ใช่แค่ปกครองในสวรรค์เท่านั้น ท่านยังต้องดูแลแม้กระทั่งครุฑ กุมภัณฑ์รวมไปถึงมนุษย์

3. ทิศตะวันออก(บูรพา) : ท้าวธตรฐ (เทพเจ้าแห่งความสุขสำราญ)

3. ทิศตะวันออก(บูรพา) : ท้าวธตรฐ (เทพเจ้าแห่งความสุขสำราญ)

ท้าวธตรฐ เป็นเทวดาผู้ปกครองทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก 1 ใน 4 จตุโลกบาลคอยเป็นผู้ปกครองเหล่าคนธรรพ์ ตัวอย่างเช่น แม่นางไม้ แม่ย่านาง เป็นต้นท้าวธตรฐมีรูปร่างลักษณะเป็นเทพบุตรหนุ่มที่ดูเงียบสุขุมมีความสามารถถนัดทางการเล่นดนตรีมีความคิดสร้างสรรค์ตามลักษณะคนธรรพ์ ลักษณะท่านจะถือพิณสามสายถือที่ด้านซ้าย ด้านขวามือจะยกขึ้น ท้าวธตรฐเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขสำราณ

4. ทิศตะวันตก(ประจิม) : ท้าววิรูปักษ์ (เทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ)

4. ทิศตะวันตก(ประจิม) : ท้าววิรูปักษ์ (เทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ)

ท้าววิรูปักษ์ เทวดาปกครองทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์ มีเหล่าบรรดานาคเป็นบริวาร เทพเจ้าแห่งนาคทั้งหลายทั้งปวง ท่านไม่ได้เป็นพญานาค ท้าวมหาราชวิรูปักโขนาคราช ท่านเป็นนาคตายแล้วมาเกิดใหม่อยู่ในเทวดาภูมิ ท่านเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์บุญญานุภาพสูง ท่านจะมีรูปร่างลักษณ์ดวงตาสีขาวอมฟ้า มีหน้าตาคล้ายคลึงกับมนุษย์ ท่านจะมีสีทอง ผู้ปกครองเจ้าแห่งทรัพย์ในพิภพบาดาลนั้นเอง

4. ทิศตะวันตก(ประจิม) : ท้าววิรูปักษ์ (เทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ) 2

ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ท่านเป็นเทพผู้คอยคุ้มครองให้หายจากโรคภัยและอุบัติเหตุทั้งปวงได้อีกด้วย ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ยังต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องคอยดุแลเหล่าบรรดามนุษย์ ทั้งนี้ต้องรวมไปถึงเทพที่อยู่บนสวรรค์ด้วย ท้าวจตุโลกบาลต้องคอยดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปถึง 5000 ปีใครที่มาสักการะบูชาท่านท้าวจตูโลกบาลทั้งสี่แล้วก็มักจะได้พรในเรื่องความสำเร็จ สมดั่งปรารถนาไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

ที่มาข้อมูล

Sanook.com

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (175) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (66) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (249) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)