ตำนาน “Tikbalangs” มนุษย์ครึ่งม้า สัตว์ในตำนาน ผู้พิทักษ์พื้นป่า ประเทศฟิลิปปินส์

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน Tikbalangs

ประเทศฟิลิปปินส์ในยุคสมัยโบราณที่ให้ความสำคัญกับระบบธรรมชาติและพื้นป่าไม้ที่อยู่ในประเทศ นั้นจึงมีตำนานพื้นบ้านที่พวกเขาให้ความสำคัญอยู่นั้นคือ Tikbalang ติกบาลัง เป็นสัตว์ในตำนานพื้นบ้านของประเทศฟิลิปปินส์เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานเกี่ยวกับมันมายาวนานมากกว่า 4000 ปีตั้งแต่ในอดีต พวกมันมาในฐานะผู้พิทักษ์พื้นป่ามาในรูปลักษณ์มนุษย์ครึ่งม้า ซึ่งในชนบทเก่าๆยังมีผู้คนพูดถึงเรื่องราวของสิ่งนี้กันอยู่

ความเชื่อ  : Tikbalang มนุษย์ครึ่งม้า ผู้พิทักษ์ป่า

Tikbalang ติกบาลัง คือ มนุษย์ครึ่งสัตว์ที่แสดงออกมาอีกส่วนหนึ่งเป็นม้า พวกมันได้ถูกอธิบายเอาไว้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังอยู่เหนือธรรมชาติ ปรากฏกายออกมาให้เห็นในลักษณะดูคล้ายคลึงกับมนุษย์มีลำตัวและส่วนสุงที่ใหญ่โต ส่วนที่แตกต่างจากมนุษย์คือ ในส่วนของหัวจะเป็นม้าที่มือมีกีบม้า พวกมันมักจะมีแขนและส่วนขาที่ยาวไม่สมส่วนกับลำตัว ติกบาลังก็ยังคงเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับม้าที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก

ติกบาลัง Tikbalang ในตามตำนานของประเทศฟิลิปปินส์แล้วจะถือว่าสัตว์ในตำนานตนนี้เป็นผุ้พิทักษ์ผืนป่า พวกมันมีฤทธิ์เดชอำนาจในการดูแลปกป้องพื้นป่าทั้งหมด พวกมันได้รับความไว้วางใจให้มามีอิทธิพลช่วยทำให้พื้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์ช่วยรักษาความสมดุลให้กับพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมโดยล้อม ติกบาลังจึงได้รับความเคารพจากคนฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก

ตำนาน “Tikbalangs” มนุษย์ครึ่งม้า 1

ลักษณะ / ปรากกฎกาย / ถิ่นที่อยู่ : Tikbalang

Tikbalang ติกบาลัง เป็นสัตว์ในตำนานพื้นบ้านของฟิลิปปินส์ พวกมันมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น Tikbalan, Tigbalang, Tigbolan เป็นต้น ผู้พิทักษ์ผืนป่าที่ซ่อนตัวออกจากมนุษย์มีถิ่นฐานอยู่ในป่าลึก พวกมันมีลักษณะภายนอกที่ปรากฏกายให้ผุ้คนเคยพบเจอคือ มีส่วนหัวเป็นม้า และลำตัวเป็นมนุษย์ที่ดูสูงใหญ่กว่าชายร่างกายใหญ่โตเสียอีกทำให้พวกมันดูมีความน่าเกรงขามเป็นอย่างมาก

Tikbalang พวกมันมีกรงเล็บที่ดูยาวและยังมีความคมกริบอีกด้วย พวกมันมีพละกำลังที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก พวกมันมีแรงขนาดที่ผ่าได้แทบทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกมัน ติกบาลังมีแผงคอที่ดูเหมือนกับสิงโต พวกมันมีไหวพริบเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้จึงทำให้ภาพรวมของติกบาลังมีความดูน่าเกรงขามพร้อมกับความน่ากลัวเป็นอย่างมากไม่ควรต่อกรด้วย

ตำนาน “Tikbalangs” มนุษย์ครึ่งม้า 2

ต้นกำเนิด : Tikbalang ติกบาลัง

ต้องย้อนไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์มีความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจในยุคโบราณ พวกเขานับถือธรรมชาติให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงจิตวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าอีกด้วย ม้าไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในถิ่นกำเนิดของประเทศฟิลิปปินส์แต่ถูกนำเข้ามาในยุคสมัยของการล่าอาณานิคมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของสเปน ตั้งแต่นั้นจึงมีม้าอยู่ในประเทศ และคนโบราณมีความเชื่อเรื่องพลังงานที่ถูกซ่อนอยู่ในดวงจันทร์

จะมาในรูปเคารพสามารถมาควบคุมเหล่ามนุษย์อาจจะมีในลักษณะทั้งดีและไม่ดี Tikbalang ติกบาลัง ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในศพตวรรษที่ 16 โดย Juan de Plasencia เอาไว้ว่าความเชื่อเรื่อง Tikbalang ติกบาลังว่า “ชาวบ้านมีความเคารพต่อทิกบาลังเป็นอย่างมากพวกมันเหมือนกับผีปีศาจหรือก็อบลิน ถ้ามันได้รับรู้ถึงความหวาดกลัวของมนุษย์มันจะไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นในรูปลักษณ์ที่น่ากลัว

แต่จะออกมาในรูปลักษณ์ของชายชรา และบอกว่าเราคือโนโนะของพวกเขา ชาวอินเดียแดงทำสนธิสัญญากับติกบาลังเพื่อให้มันช่วยปกป้องจากภัยอันตรายทั้งปวงโดยการแลกกับสิ่งของต่างๆที่สามารถไปทำอะไรเกี่ยวกับไสยศาสตร์เช่น ผม เป็นต้น ความเชื่อนี้ทำให้พวกเขาหลงผิดจนเวลายาวนานมาถึงศาสนาของพระเจ้าได้เผยแพร่ทำให้ความเชื่อเรื่องนี้ค่อยๆลดลงไป

ตำนาน “Tikbalangs” มนุษย์ครึ่งม้า 3

ในตามตำนานมีความเชื่อว่า Tikbalang เป็นสิ่งที่มุ่งร้ายกับมนุษย์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์แต่อย่างใดนั้นคือ ติกบาลัง Tikbalang พวกมันมีความสามารถในการแปลงกายให้เป็นมนุษย์และมีฤทธิ์ในการล่องหนไม่ให้มนุษย์พบเจอตัวตนของมันได้ อำนาจของพวกมันส่งผลให้ถ้าเกิดมีมนุษย์คนไหนที่เดินเข้ามาในป่าพวกมันสามารถนำทางให้คนนั้นเดินหลงทางเข้าไปยังป่าลึกได้นั้นเอง

บทสรุป : Tikbalang ติกบาลัง มนุษย์ครึ่งม้า

Tikbalang ติกบาลัง เป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานพื้นบ้านของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นมนุษย์ครึ่งม้าให้เห็นอย่างชัดเจน ติกบาลังสามารถแปลงร่างกายให้เป็นอะไรก็ได้ที่มันต้องการ มันทรงพลังเป็นอย่างมากเพื่อมาทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ผืนป่า ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับติกบาลังมีมายาวนานและมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมชองชาวฟิลิปปินส์จน ณ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตำนาน “Tikbalangs” มนุษย์ครึ่งม้า 4

ถือเป็นรูปลักษณ์ในการช่วยเตือนใจถึงบรรพบุรุษและประเพณีทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนในสมัยโบราณให้มาถึงยุคสมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ติกบาลัง Tikbalang จัดได้ว่าเป็นมุมมองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่เป็นรากฐานหยั่งลึกของชาวฟิลิปปินส์ ทำให้คนยุคสมัยปัจจุบันนึกถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและเตือนจิตใจของคนยุคใหม่ให้ระลึกไปถึงบรรพบุรุษของต้นตระกูลพวกเขานั้นเอง

ที่มาข้อมูล

Wikipedia.org

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (182) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (67) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (249) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)