ตำนาน “KING SOLOMON” กษัตริย์ผู้บัญชาปีศาจ 72 ตน

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน KING SOLOMON

“King Solomon” เป็นกษัตริย์แห่งอิสาราเอลโบราณ ท่านเป็นมหาราชผู้มีความเฉลี่ยวฉลาดและร่ำรวย เป็นบุคคลที่มีความสำคัญถึง 3 ศาสนาด้วยกันคือ คริสต์ อิสลาม และยิว ท่านมีชื่ออยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักฐานว่าเรื่องราวที่เล่าขานของกษัตริย์โซโลม่อน ท่านได้รับพร 1 ข้อจากพระเจ้า ท่านขอให้ตนนั้นมีปัญญาเพื่อดูแลประชาชนของท่าน จากนั้นโซโลม่อนผุ้ได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าทันที

ราชาโซโลม่อน มีอายุก่อนคริสตกาล 900 ปี ท่านเป็นบุตรของกษัตริย์เดวิดที่มีชื่อเสียงด้านการก่อตั้งกรุงเยรูซาเลม เนื่องด้วยกษัตริย์โซโลม่อนที่มีชื่อเสียงด้านปัญญามาก คนในสมัยนั้นจึงมีความคิดว่าเขาเป็นผู้ที่มีอำนาจทางเวทย์มนต์และยังเป็นผุ้ครอบครอง Lesser Key of Solomon (กุญแจแห่งโซโลม่อน) ผู้ซึ่งควบคุมปีศาจ 72 ตนไว้รับใช้พระองค์

Lesser Key of Solomon: หนังสือข้อมูลวิธีอัญเชิญปีศาจ 72 ตน

Lesser Key of Solomon: หนังสือข้อมูลวิธีอัญเชิญปีศาจ 72 ตน

กุญแจโซโลม่อน (Lesser Key of Solomon) เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตำราเวท ปีศาจวิทยา มีข้อมูลเกี่ยวกับอัญเชิญปีศาจ หนังสือเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทใหญ่ คือ บทแรก อาร์สโกเอเทีย จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับปีศาจ 72 ตนและลำดับชั้นของพวกมัน บทที่สองอาร์สทิวร์เกียโกเอเทีย เป็นบทบอกถึง จิตวิญญาณนามวิธีอัญเชิญและการผนึกของภูติอากาศทั้ง 31 ตน บทที่สาม อาร์สพอลลินา 

จะอธิบายเกี่ยวกับเทวทูตของเวลาแต่ละช่วงทั้งกลางวันและกลางคืน ดาวเคราะห์ทั้ง 7 อธิบายถึงเทวทูตแห่งจักรราศี ดาราศาสตร์ ธาตุทั้งสี่ บทที่สี่ อาร์สอัลมาเดล อธิบายวิธีการ เทพแห่งทิศทั้งสี่(เหมือนท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่) และบทสุดท้าย อาร์สนอทอเรียเป็นบทที่รวมมนต์ต่างๆ วิธีการสวดมนต์ต่างๆแห่งพระเจ้า วิธีการทำความเข้าใจแห่งศาสตร์ทางด้านจิตใจที่มั่นคง แต่ใน่ที่นี้เราจะมาเจาะลึกกับบทแรกที่เอาไว้เรียก 72 ปีศาจกัน

Lesser Key of Solomon เป็นคัมภีร์เวทย์ที่ถูกเขียนขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 17 บทแรก “อาร์สโกเอเทีย” มีข้อมูลที่บอกถึงปีศาจทั้ง 72 ตนที่ถูกคุมพลังและกังขังไว้ในภาชนะทองเหลือง ปีศาจในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นชนชั้น 7 ระดับ จำแนกตามพลังอำนาจและระดับความน่ากลัว เราจะทำความรู้จักกับปีศาจกันแต่ในที่นี้คงไม่ได้ยกมาทั้งหมดจะยกมาแค่ตัวที่มีบทบาทสำคัญๆเท่านั้น

ปีศาจตัวที่ 1 ราชา บาอัล (Bael)

ปีศาจตัวที่ 1 ราชา บาอัล (Bael)

ราชา บาอัล (Bael) เป็นปีศาจอันดับแรกที่กษัตริย์โซโลม่อนได้อันเชิญมา เขาเป็น 1ใน7 เจ้าชายแห่งเมืองนรก เชาเคยเป็นเทวดาที่ตกสวรรค์จนกลายมาเป็นปีศาจ มีดินแดนปกครองอยุ่ทางทิศตะวันออก มีกองทัพใต้บัญชาทั้งหมด 66 กอง รูปร่างมีศีรษะจำนวนสามหัวเป็น คน แมว คางคก ส่วนของขาเป็นแมงมุม อาจพบเห็นในร่างใดร่างหนึ่งก็ได้ มีอำนาจทำให้ผู้เชิญมีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม

ปีศาจตัวที่ 2 บาร์บาทอส (Barbatos) 

ปีศาจตัวที่ 2 บาร์บาทอส (Barbatos) 

บาร์บาทอส ป๊ศาจลำดับที่ 8 แห่งปีศาจโซโลม่อนเขาเป็นดยุกแห่งเมืองนรก เปรียบเหมือนระดับขั้นเจ้าขุนนาง มีดินแดนปกครองอยู่ทางทิศใต้ มีปีศาจที่อยุ่ใต้บังคับบัญชา 30 กอง เขามีความสามารถคุยกับสัตว์ได้ มีความอำนาจวิเศษคือมีความสามารถบอกอนาคต สามารถหาสมบัติที่ถูกซ่อนของมนุษย์ด้วยคาถาอาคมได้ รูปร่างของมันจำแลกกายสีเขียวมาพร้อมกับเสียงเป่าแตร เป็นปีศาจแห่งการสื่อสาร

ปีศาจตัวที่ 3 ไพม่อน (Paimon)

ปีศาจตัวที่ 3 ไพม่อน (Paimon)

ไพม่อน เป็นปีศาจลำดับที่ 9 เขาเป็นเจ้าแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์ เป็นป๊ศาจที่เชื่อฟังคำสั่งของลูซิเฟอร์มากที่สุด มีกองทัพใต้บัญชา 200 กอง มีรูปร่างเป็นกษัตริย์ทรงอูฐมีบริวารเป็นเพศจชายที่เล่นเครื่องดนตรีโดยเฉพาะแตร หน้าตาจะสวยเหมือนผุ้หญิงมีมงกุฎอยู่ด้านบนศีรษะ เขาเคยเป็นทูตสวรรค์ฃมาก่อนตกลงมาเป็นปีศาจ มีพลังอำนาจสอนศิลปะให้แก่มนุษย์ เขาสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อ

ปีศาจตัวที่ 4 เบริธ (Berith)

ปีศาจตัวที่ 4 เบริธ (Berith)

เบริธ เขาเคยเป็นทูตสวรรค์ ปีศาจลำดับที่ 28 ดินแดนปกครองอยู่ทางทิศใต้ มีกองทัพใต้บังคับบัญชา 26 กอง รูปร่างลักษณะเป็นทหารสวมชุดสีแดงศีรษะสวมมงกุฎ ทรงม้าสีแดง มีน้ำเสียงพูดนุ่มนวลและชัดเจน เบริธมีอำนาจพิเศษในการตอบคำถามแก่ผุ้อัญเชิญได้ทุกข้อ สามารถบอกอะไรที่เกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และบีงสามารถเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองคำได้อีกด้วย เบริธเคยเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ปีศาจตัวที่ 5 เกรโมริ (Gremory)

ปีศาจตัวที่ 5 เกรโมริ (Gremory)

เกรโมรี เป็น เพศหญิง 1 ใน 2 ของปีศาจแห่งโซโลม่อน มีกองทัพใต้บัญชาทั้งหมด 26 กอง มีความสามารถบอกได้ถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และบอกที่ซ่อนของสมบัติได้อีกตนหนึ่ง มีรูปร่างอยู่ในหญิงสูงศักดิ์ชนชั้นสูงสวมมงกุฎไว้ที่รองเอวทรงขี่อูฐ(คล้ายไพม่อน)สามารถทำให้ทั้งสตรีมีอายุหรือเยาว์วัยตกหลุมรักกันได้ หรือจะให้เข้าใจง่ายๆคือมีความสามารถทำให้ผุ้หญิงรักกันได้

บทสรุป : “KING SOLOMON” กษัตริย์ผู้บัญชาปีศาจ 72 ตน

จากข้อมูลข้างต้นที่พวกเรานำมาเสนอคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ โซโลม่อนที่ทรงบัญชาปีศาจทั้ง 72ตน ขึ้นมาเรียกรับใช้ได้ ซึ่งแต่ละตนจะมีความสามารถ รูปร่างที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งป๊ศาจทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าจะร้ายทุกตนที่นิสัยดีๆก็มีแต่บางตัวก็เจ้าเล่ห์ แต่ด้วยความเฉลี่ยวฉลาดของราชาโซโลม่อนที่สามารถเรียกใช้ปีศาจแต่ละตอนได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วทำให้ดินแดนของพระองค์รุ่งเรื่องมากที่สุด ปัจจุบันนี้ยังมีคนที่เป็นศิลปินมีความสนใจในปีศาจนี้เขาจะมาดัดแปลงให้ร่วมสมัยในปัจจุบันสืบต่อกันมาง

ที่มาข้อมูล

Wikipedia.org

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (197) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (67) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (16) เรื่องเล่าผี (263) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)