ตำนาน 5 ปีศาจ จากดินแดนแห่งนรกที่ไม่ควรเรียกหา

หัวข้อในบทความผี

ปีศาจ

ในยุคปั้จจุบันนี้มนุษย์มักจะดำเนินชีวิตด้วยกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง มีความต้องการไม่ว่าจะเป็น อำนาจหรือการเงิน มนุษย์มักจะชอบที่ไขว่คว้ามาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ทำให้สมัยนี้มักจะได้เงินเรื่องการขายวิญญาณให้กับซาตาน ระยะเวลาที่ผ่านมาจะมี่ข่าวเรื่องคนนั้นคนนี้ขายวิญญาณให้กับปีศาจ ด้วยคนเราไม่รู้จักความพยายามและความถูกต้องที่จะได้มาเลยต้องพึงตนเองไม่ใช่พึงแต่ทางมืดเพียงอย่างเดียว

ไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ต่างหันมาขอพรจากปีศาจเพื่อขอพรแลกกับวิญญาณของเราเอง ตัวอย่างเช่น นักดนตรีที่ต้องการประสบผลสำเร็จหันไปพึงพาปีศาจ ไม่เดินไปสู่ความสำเร็จด้วยตนเองอยากวันนี้เราจะพาไปดู 5 ปีศาจ จากดินแดนแห่งนรกที่ไม่ควรไปเรียกพวกมันขึ้นมาจากนรก มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. เบเลียล(Belial)

1. เบเลียล(Belial)

เบเลียล (Belial)  ในภาษาฮีบรูแปลว่า “ไร้ค่า” เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเกิดมาหลังลูซิเฟอร์ เบเลียล ผู้นำบุตรแห่งนรก ชื่อนี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ Dead Sea ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าเบเลียล เป็นปีศาจแห่งความชั่ว ราชาแห่งความมืดหม่น เบเลียลจะปรากฏให้ผู้คนพบเห็นโดยแสดงออกมาเป็นรูปของนางฟ้าแสนสวยแต่ถ้าเหยื่อหลงมาดูมันจะกลายเป็นปีศาจจอมโกหกชักนำให้มนุษย์เดินไปในทางที่ผิดก่อเกิดบาปได้ทุกประการ

โดยเฉพาะบาปจากเพศและตัณหา บีเลียลจะล่อลวงให้มนุษย์หลงผิดด้วยความหยิ่งยะโส บีเลียลมันจะมีความเกี่ยวข้องกับผุ้ที่ผิดศีลธรรมผุ้ที่ทำบาป ผู้ไม่นำถือพระเจ้า พลังของเบเลียล เป็นหนึ่งในเทวดาแต่ตกลงมาเป็นปีศาจที่มี่พลังระดับสูงจากนรก เขามีความทรงพลังเป็นอย่างมาก เบเลียลเคยเป็นหนึ่งในเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ได้เข้าร่วมสงครามของลูซิเฟอร์เพื่อต่อต้านพระเจ้าแต่สุดท้ายต้องแพ้ถูกขับไล่จากสวรรค์ตกลงมาสู่บาปคือนรก

2. เซอเกต (Surgat)   

2. เซอเกต (Surgat)   

เซอเกต ในทางภาษาลาตินจะมีความหมายว่า ต่อต้าน หรือ กบฏ มันเป็นปีศาจที่มักจะหลอกล่อเจ้าเล่ห์ เป็นปีศาจที่น่ากลัวและอันตรายที่สุด เซอเกตเป็นปีศาจที่มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนแห่งนรกขุมที่ลึกสุดมากกว่าระดับอิมโฟโน ลักษณะภายนอกพวกมันจะดูอ่อนแอแต่หารู้ไม่ว่ามันกลับเป็นปีศาจแห่งความหลอกลวง มันมีปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมออกแนวโกงเป็นอย่างมาก

เซอเกต จะมีอีกชื่อหนึ่งคือ “ผู้ที่ปลดล็อคทั้งปวง” ชื่อนี้จะเห็นได้ว่ามันจะสะท้อนถึงจุดประสงค์ของตัวมันเอง สามารถเข้าใจไปสะทุกอย่างและยังสามารถปลดล็อคได้ทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้ จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีไปจากมือของเซอเกต นี้เองที่เป็นพลังที่โดดเด่นของเซอเกต ผู้ใดที่ตกเป็นเป้าหมายของเซอเกตจะถูกมันหลอกล่อปั่นหัวปั่นประสาทให้อยู่ในภาพลวงตาทำให้เหยื่อตกอยู่ในอาการหวาดกลัวจนกลายเป็นบ้าไปเลย

3. เบริท (Berith)

3. เบริท (Berith)

เบริท (Berith) ปีศาจตนที่ 28 เป็นแม่ทัพจากดินแดนนรก เป็นปีศาจแห่งการล่อลวง ถ้าเกิดอยู่กับเหล่าเจ้าชายนรก เบริทจะถูกมองว่าเป้น สังฆราชที่ใหญ่สุด เบริทเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งนรก มีพลังอำนาจดูน่าเกรงขาม เขามีกองทัพปีศาจที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาในมือมากถึง 26 กอง เบริทเคยเป็นทูตสวรรค์ เจ้าชายแห่งภาคีเครูบ ในฐานะปีศาจเขาเป็นผู้ที่รับรองสนธิสัญญาปีศาจ มักจะได้รับความเคารพบูชาจากผุ้ที่เล่นแร่แปรฐาตุ

ลักษณะรูปร่างของเบริทนั้นจะให้พบเห็นแบบบุรุษทหารที่ใหญ่โตสวมใส่ขุดนักรบสีแดงที่หัวสวมมงกุฎสีทองพาหนะของเขาเป็นม้าที่ลักษณะสีแดง ถ้าเกิดเบริทถูกมนุษย์อัญเชิญให้มายังโลก ผุ้ที่เชิญต้องมีแหวนเงินไว้สวมใส่และถ้าพบเจอเบริทต้องนำแหวนเงินนี้ไว้บนหน้าตนเองให้เห็นเด่นชัดที่สุด แต่ถ้าผู้เชิญไม่มีแหวนเงินไว้แสดงให้เห็นแล้วละก็เบริทจะทำการกินผุ้เชิญนั้นทันที (แหวนเงินเป็นสัญลักษณ์บอกถึงความเคารพ)

4. ปาซูซู (Pazuzu)

4. ปาซูซู (Pazuzu)

ปาซูซู (Pazuzu)  เป็นราชาแห่งปีศาจสายลม บุตรเทพฮันบี เป็นปีศาจตัวหลักที่หหนัง Exorcist ที่อ้างอิงนำมาใส่ไว้ในตัวหนังภาพยนตร์ ปาซูซู เป็นปีศาจแห่งความครอบงำจิตใจ ในยุคสมัยเมโสโปเตเมีย ได้มีการบอกเล่าถึงปาซูซูเอาไว้ว่า มันจะมีลักษณะภายนอกเป็นเพศชายร่างกายเป็นส่วนผสมระหว่างสัตว์กับมนุษย์ ส่วนหัวจะเป็นสิงโตอาจเป็นสุนัขก็ได้ 

ส่วนเท้ากับเล็บเป็นของนกอินทรี มีปีกสองข้าง มีส่วนหางเป็นของแมงป่อง และมีองคชาติที่ไม่เป็นรูปคตเคี้ยว ปาซูซูมีอำนาจถือพายุกับความแห้งแล้ง มันจะทำให้ทุกที่มันไปอยู่นั้นกันดารอาหารการกินในฤดูแล้ง ปาซูซูเป็นตัวอันตรายกับเด็กผุ้บริสุทธิ์ ปาซูซูมักจะผลต่อผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กๆทั้งหลายมักจะเป็นเป้าหมายของปาซูซู มันมักจะชอบทรมานเด็กๆเพื่อความบันเทิงของตนเอง

5. อาซาเซล (Azazel)

5. อาซาเซล (Azazel)

ที่มาข้อมูล

อาซาเซล (Azazel) มีชื่อเรียกอีกหนึ่งคือ “บาโฟเมต (Baphomet)” มันมักจะปรากฏให้มนุษย์ได้พบเห็นในรูปร่างกายดูคล้ายกับแพะมาก อาซาเซลมีความข้องเกี่ยวกับเหล่าเทวดาที่ตกมาจากสวรรค์เป็นอย่างมาก อาซาเซลยังเป็นครูที่มักจะสอนให้เหล่าผุ้ชายได้รู้จักศิลปะในการทำสงคราม และเป็นครูสอนให้ผู้หญิงศึกษาคาถาอาคม อาซาเซลเป้นผู้ที่ครอบงำมีความเกี่ยวข้องกับปีศาจที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกตน

Wikipidia.org

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (197) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (67) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (16) เรื่องเล่าผี (263) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)