ตำนาน “มังกรจีน” สัตว์เทพในตำนานของชาวจีน

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน มังกรจีน

ในประเทศจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและยังเป็นสถานที่ก่อเกิดแหล่งอารยธรรมของโลกอีกด้วย ประชาชนชาวจีนนั้นมักจะมีความเชื่อต่างๆ และยังมีตำนานสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จะมีอยู่ 4 ชนิดคือ กิเลน, หงส์, เต่า และสัตว์ในตำนานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคือ มังกร ในเมื่อ 4,000 ปีก่อนชาวจีนโบราณมีความเชื่อว่า มังกรจีนเป็นสัตว์ที่ทรงพลังแห่งดินและฟ้า ยังได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนของ จักรพรรดิเรื่อยมา

ตำนาน “มังกรจีน” สัตว์เทพในตำนานของชาวจีน 1

ความเชื่อ : มังกรจีนโบราณ

ความเชื่อของมังกรจีนโบราณที่มีอายุมายาวนานมากกว่า 4000 ปี เป็นเรื่องที่เล่าส่งต่อกันมา คนจีนโบราณมีความเชื่อว่ามังกรจีนนั้นมีอำนาจปกครองท้องทะเลทั้งมหาสมุทรและยังเป็นสัญลักษณ์มาพร้อมกับความสุขพร้อมทั้งความร่มเย็นของบ้านเมือง ดูมังกรจีนมีความเข้มแข็งแต่จะแฝงไปด้วยความเมตตา อำนาน วาสนา บารมี เป็นตัวแทนของกษัตริย์นั้นเรื่อยมา

มังกรจีนมีความโดดเด่นที่มีส่วนผสมของลักษณะสัตว์ในแต่ละชนิดคือมีลำตัวที่ดูยาวเหมือนงู ส่วนหัวจะคล้ายกับอูฐ ดวงตาสีแดง เขี้ยวบริเวณขากรรไกรขนาดใหญ่ 1 คู่ มีแผงที่ลำคอขนาดใหญ่เหมือนดั้งเช่นสิงโต มีหนวดที่ยาวเหมือนดั่งไม้ที่กำลังเลื้อย มังกรจีนจะมีเกล็ดจำนวนทั้งหมด 117 เหมือนกับเกล็ดของปลา โดยจะแบ่ง 36 เกล็ดเป็นพลังงานด้านหยิน (ชั่วร้าย) และ 81 เกล็ดพลังงานด้านหยาง(ความดี)

ตำนาน “มังกรจีน” สัตว์เทพในตำนานของชาวจีน 2

มังกรในตำนานมีอำนาจสูงสุดของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ตามคตินิยมแล้วมังกรในตำนานนี้สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบก ในน้ำ และบนฝากฟ้า มังกรจีนยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดรูปร่างให้กลมกลืนไปตามสภาพแวดล้อมภายนอก และความจำเป็นที่มังกรจะต้องการแปลสภาพร่างกาย มังกรจีนมีความ สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้อีกด้วย จึงทำให้มังกรเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ตัวแทนจักพรรดิ แพร่ควบคุมไปทั่วอาณาจักร

มังกรจีนเป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าที่อยู่บนสวรรค์เป็นตัวแทนกษัตริย์ บางตำนานได้บอกว่าหัวของมังกรคล้ายกับหัวจระเข้หรือม้า และยังมีดวงตาสีแดงคล้ายดวงตากระต่าย การได้ยินของมังกรจะต้องผ่านการได้ยินทางเขาของมังกร เขาของมังกรจะงอกมาเมื่อมังกรมีอายุครบ 500 ปี และถ้ามังกรมีอายุครบ 1000 ปี มังกรจีนจะมีปีกงอกขึ้นมาจากลำตัวของมังกรอีกด้วย

ตำนาน “มังกรจีน” สัตว์เทพในตำนานของชาวจีน 3

 และการแบ่งแยกของมังกรนั้นที่มักจะเกี่ยวข้องในเรื่องฐานะของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์นี้ กรงเล็บของมังกร ตามตำนาน มังกรจีนมักจะมีจำนวนเล็บที่ไม่เท่ากัน จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพลังอำนาจ มีทั้ง 3 เล็บ 4 เล็บ 5 เล็บ โดยสูงสุดคือจำนวนกรงเล็บ 5 เล็บ จะบ่งชี้ถึงพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่ของมังกรเป็นที่สุด ในราชวงศ์หมิง ราชวงศ์หยวน ได้มีการกำหนดในการใช้สัญลักษณ์นี้ได้ต้องเกี่ยวข้องกับราชสำนักเท่านั้น 

สัญลักษณ์มังกร 5 เล็บเป็นของฮ่องเต้ ประชาชนคนจีนไม่สามารถนำไปใช้ได้มังกรจีนโบราณเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ประชาชนจีนให้ความเคารพและนับถือ หน้าที่อีกอย่างของมังกรจีนคือเป็นพาหนะของเทพเจ้าในศาสนาลัทธิเต๋า มีหน้าที่คอยปกป้องและคุ้มครองปราสาทที่อยู่บนราชวังของเทพเจ้าที่บนสวรรค์ มังกรจีนเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และมังกรในบางตัวนั้นยังได้มีความสามารถ

การใช้อำนาจของสัญลักษณ์มังกรเป็นเครื่องมือทางอำนาจของประเทศจีน ทางตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่า ครั้งหนึ่ง หลิวปัง สามารถเอาชนะ ฉอปาอ่อง หลิวปังก็ได้สถาปนาตนเองให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ซึ่งเป็นปฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่น พอได้ขึ้นครองราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทำการกระจายไปทั่วอาณาจักรไว้ว่า พระมารดาของพระองค์ได้ฝันว่ามีความสัมพันธ์กับมังกร หลังจากนั้นพระมารดาก็ได้ตั้งครรภ์

และได้กำเนิดเกิดพระองค์นั้นขึ้นมา นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ภาพลักษณ์ของจักรรพรรดิฮั่นเกาจูจะกลายเป็นโอรสมังกร ซึ่งใครก็ตามที่อยากจะเป็นกษัตริย์จะอ้างอำนาจของมังกรนี้ขึ้นมาว่าตนเองนับเป็นโอรสมังกร ถือว่าเป็นเทคนิคในยุคโบราณที่มีความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก ฉลองพระองค์ของฮ่องเต้จะเรียกว่าชุดมังกร บัลลังก์ของจักรพรรดิ จะเรียกว่าบัลลังก์มังกร

มังกรจีนเป็นสัตว์วิเศษแต่ก็จะมีการแบ่งวรรณะเช่นกัน มังกรชั้นสูงจะมีโหนกอยู่บริเวณหัวมีความสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ มังกรชั้นล่างไม่สามารถเหาะได้ ถ้ามังกรชั้นสูงตนใดที่ไม่มีโหนก มังกรจีนนั้นจะมีคาถาเล็กที่ทำให้มังกรสามารถลอยตัวอยู่ได้ในอากาศ มีความเชื่อว่ามังกรบางชนิดมีปีกที่ด้านข้างของลำตัวสามารถเดินบนน้ำ มังกรสามารถเนรมิตร่างกายได้ตามประสงค์ 

ตำนาน “มังกรจีน” สัตว์เทพในตำนานของชาวจีน 4

มังกรจีน มีนิสัย ความเมตตา มองโลกในแหง่ดี เป็นมิตร มีความฉลาด มีสติปัญญา มีความเด็ดขาด และหยิ่งทระนงในตนเองเป็นอย่างมากด้วย มีความเชื่อของชาวจีนโบราณว่าน้ำลายของมังกรนั้นจะกำเนิดเป็นไข่มุกมังกร เป็นลูกแก้ววิเศษ มีความเชื่อว่าไข่มุกมังกรสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธ์ธัญญาหาร ไม่ว่าจะปลูกสิ่งใดก็จะดีส่วนเลือดของมังกรนถ้าไหลออกมาจากตัองมังกรได้แทรกซึมไปที่แผ่นดินเป็นอัมพัน

มังกรจีน นั้นเป็นสัตว์แห่งเทพอยู่บนสวรรค์ ด้วยคุณสมบัติของมังกรจีนที่กล่าวเอาไว้ข้างต้น มีจิตใจที่ดี มีคุณธรรม หากผู้ใดที่ได้พบเจอมังกรมักจะเป็นคนที่มีบุญมาก มีจิตใจที่บริสุทธิ์ดีงาม และเป็นสิริมงคลต่อตนเองเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ใดที่ปฏิบัติตนได้ตามกล่าวมานี้ถ้าหมดสิ้นอายุขัยจะมีมังกรมารับไปเป็นเซียนอยู่บนสวรรค์

ที่มาข้อมูล

Wikipidal.org

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (196) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (67) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (253) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)