ตำนาน “พญาปุริสารท” ยักษ์กินผี อำมาตย์คู่บารมี “ท้าวเวสสุวรรณ”

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน

“พญาปุริสารท” ความเชื่อดังเดิมของคนทางภาคเหนือ ซึ่งในยุครุ่นปู่ย่าตายายของเราเขามีการนับถือพุทธและผี นั้นจึงมีการกราบไหว้สิ่งพวกนี้ที่อยู่นอกเหนือพระพุทธรูป ท่านเป็นหนี่งในผู้อารักขาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพญาปุริสาทมีบทบาทในพระพุทธศาสนาคือเป็นอำมาตย์หนึ่งในบริวารของ ท้าวเวสสุวรรณราชาแห่งยักษ์ปกครองทางทิศเหนือในชั้นมหาตุราชิกา

ท่านเป็นที่เกรงกลัวต่อภูตผีปีศาจและคนธรรพ์ทั้งหลาย ท่านมีลักษณะเป็นนรสิงห์ ยักษ์กินผี เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์ เป็นบริวารเบื้องขวา 1 ใน 4 คู่บารมีท้าวเวสสุวรรณ ทางประเทศพม่าท่านอยู่ในความเชื่อคือ พญาปุริสารทเทพนรสิงห์ ซึ่งจะพบท่านทางเหนือของประเทศไทยหรือทางล้านนา อีกแบบหนึ่งจะมี “พญาปุริสารทกินผี” มีรูปลักษณะเป็นยักษ์ถือดาบสองเล่ม 

สถานที่กราบไหว้ “พญาปุริสารท” ?

เนื่องด้วยคนไทยมีความเชื่อเรื่องถ้าชีวิตเราพบเจอกับสิ่งไม่ดี เจอภูตผีปีศาจคอยตามหลอกหลอน โดนทำคุณไสย์มนต์ดำ ดวงตกดวงไม่ดี ทำมาหากินไม่ขึ้น ที่ดินต้องอาถรรพ์ ให้บูชากราบไหว้ “พญาปุริสารท” มีเครื่องรางของคลังต่างๆ ผ้ายันต์ หรือรูปเคารพเอาไว้กราบไหว้บูชาของให้ท่านช่วย คุ้มครอง ผู้ทีได้กราบไหว้เคารพสักการะบูชาท่าน

สถานที่กราบไหว้ “พญาปุริสาท” องค์ท่านจะตั้งประดิษฐานอยู่ 

  1. ณ วัดจุฬามณี  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสถานที่นั้นจะมีจุดไว้ท้าวเวสสุวรรณอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
  2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุนทรปริยัติเมธี ตั้งอยู่ ณ  ตำบลนาคาย อำเภอตาลสูม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่านจะเป็นที่กราบไหว้เพียงที่เดียวในทางภาคอีสาน องค์พญาปุริสาทบริวารท้าวเวสสุวรรณนี้จะรูปเหมือนท่านจะมีความสูงอยู่ที่ 4 เมตร ผู้จัดสร้างออกแบบท่านคือ คุณแดง พุทธศิลป์
  3. วัดผาลาดอยู่ ณ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ รูปปั้นสเหมือนพญาปุริสาทนี้จะถูกแกะสลักมาจากหินอ่อนด้วยมือจากช่างที่เก่งสุดฝีมือจะดีที่สุด รูปท่านมีรายละเอียดสูงดูแล้วมีความคลังน่ากราบไหว้เป็นอย่างมาก มีรูปร่างเป็นสีขาว 
  4. วัดพระธาตุดอยพระฌาน อยู่ ณ จังหวัดลำปาง ทรงท่านเป็นรูปปั้นลักษณะคล้ายครุฑร ร่างกายเป็นสีฟ้า ตัวใหญ่กำยำน่าเกรงขาม หน้าเป็นยักษ์ ลักษณะจะเหมือนจะนั่งยอง ๆจนต้องโชว์อวัยวะเพศ (เป็นข่าวดังทางโซเชียลว่าไม่เหมาะสม)

“พญาปุริสารท” เทพพิทักษ์ผู้ไล่อสูร

ท่านพญาปุริสาท ท่านเป็นยักษ์ ซึ่งยักษ์ในพระพุทธศาสนานั้นจะได้พบเจอทั้งปะติมากรรมและเป็นรูปภาพจิตกรรม ไม่ว่าจะเป็น ยักษ์กึ่งเทพ ยักษ์มีปีก ยักษ์แบก แล้วแต่ประวัติที่มาของสถานที่นั้นๆ แต่ถ้าจะมาพูดถึงยักษ์ พญาปุริสารท แล้วมักจะพบเจอน้อยมากในแถบภาคกลาง ส่วนใหญ่รูปปั้นท่านจะอยู่ทางภาคเหนือสะมากกว่า 

“พญาปุริสารท” เทพพิทักษ์ผู้ไล่อสูร

พญาปุริสาท มักจะพบอยู่ทางภาคเหนือหรือตามล้านนา ไทยใหญ่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง มหาเจดีย์ทองคำชเวดากอง วัดที่สำคัญตามหัวเมือง ในเมื่องต่างๆที่ประเทศพม่า หรือที่มีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกับเหล่าชาวพม่าหรือชาวมอญในยุคสมัยแต่ก่อน ผุ้คนที่ว่ามาทั้งหมดนี้เขามักจะสร้างท่านเป็นรูปปูนปั้นร่างท่านเป็นเทวดาหรือเทพสิงห์กึ่งมนุษย์ เพื่อมาปคุ้มครองรักษาวัดนั้นเอง

“พญาปุริสารท” เทพพิทักษ์ผู้ไล่อสูร 2
“พญาปุริสารท” เทพพิทักษ์ผู้ไล่อสูร 3

ฤทธิ์เดช “พญาปุริสารท” มิใช่พญาครุฑ

เมื่อปีก่อนหน้านี้ ท้าวเวสสุวรรณ เริ่มเป็นที่นิยมในการกราบไหว้อย่างแพร่หลายขึ้นเรื่อยมา แต่ไม่มีใครที่จะพูดถึงบริวารของท่านที่ชื่อว่า พญาปุริสารทกันเลย มีอาจารย์ผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสิงที่มองไม่เห็นท่านได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดที่เดือดร้อนจากภูตผีปีศาจแล้วบูชาท้าวเวสสุวรรณไม่เกิดผล ยังคงถูกภูตผีปีศาจคอยกดดันตามหลอกหลอนเอาชีวิตอยู่  ให้ท่านมากราบไหว้ “พญาปุริสารท”

ซึ่ง “พญาปุริสาท” ท่านเป็นสิงห์หน้าคน หรือเทพยักษ์กึ่งสิงห์ ท่านเปรียบสเหมือนบริวารเบื้องขวา หรือ เป็นเลขาของท้าวเวสสุวรรณเลยก็ว่าได้ ผู้ถือกุญแจเฝ้าสมบัติ ดูแลบัญชีของกุศลเดิมบุญเก่าของพวกเวไนยสัตว์ ท่านกินภูติ ผี ปีศาจ เป็นอาหารท่าน จึงทำให้การมีท่านไว้กราบไหว้บูชาจึงมีความปลอดภัยจากภูตผี ปีศาจ คุณไสย์มนต์ดำให้ออกไปได้

รูปปั้นของพญาปุริสาท เสนาแห่งยักษ์ เป็นมนุษย์กึ่งสิงห์ ซึ่งมีการคิดต่อยอดสันนิษฐานว่าความเชื่อของพวกเราจะเหมือนกับชาวอียิปต์เพราะ พญาปุริสาทดูแล้วเหมือนกับสฟิงซ์ ที่เขาสร้างไว้ปกป้องพิทักษ์พีระมิดให้พ้นจากภัยอันตราย ตามความเชื่อของพม่าคือ ท้านเป็นนรสิงห์ที่ความรักษาปกป้องพระพุทธศาสนา จะมีความแตกต่างจะสิงห์ที่เฝ้าวัด 

มีแหล่งที่บันทึกเอาไว้ว่าเหล่าบรรดาพระอรหันต์ถ้าจะขับไล่ผีที่กินเด็กหรือภูตผีต่างๆโดยการแปลงร่างเป็น ปุริสารท แต่คนมอญจะเรียกท่านว่า “มนุสสีวะ” ที่ตัวเป็นสิงห์ส่วนหัวจะเป็นคนที่สวมชฎาดูสวยงามเป็นอย่างมาก ท่านมีฤทธิ์ขับไล่ผู้ผีปีศาจ ชาวมอญจะเลือกใช้ใบลานทำเป็นรูปสเหมือนท่านแขวนไว้ที่แปล เหมือนกับชาวไทยที่มีผ้ายันต์ ไว้ช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป

คาถาบูชา “พญาปุริสาท”

คาถาบูชา “พญาปุริสาท

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง

พุทธังประสิทธิเม   ธัมมังประสิทธิเม  สังฆังประสิทธิเม

โอมตะถานุ เสวะกะนัง (๓-๗ จบ)

ที่มาข้อมูล

Sanook.com

เรื่องเล่าผีล่าสุด
Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (174) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (66) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (249) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)