ตำนาน “พญาครุฑ” ความเชื่อ ผู้มีความกตัญญู เจ้าแห่งเวหา ราชาแห่งนกทั้งปวง

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน พญาครุฑ

พญาครุฑ หรือ ครุฑ สัตว์กึ่งเทพ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวไทยมีความเคารพบูชามาตั้งแต่อดีตนานมา ทุกคนย่อมเคยเห็นท่านพญาครุฑกันอย่างแน่นอนเพราะท่านเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนหรือเกี่ยวข้องกับกษัตริย์เริ่มใช้มาตั้งแต่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง ณ ปัจจุบันจะเห็นตามหนังสือข้าราชการ ตามหน้าตึกธนาคาร หรือ ตามธนบัตรทุกใบของคนไทยเรานี่เอง วันนี้เราจะมาเจาะประวัติความเป็นมา ความเชื่อศรัทธาของพญาครุฑกัน

ตำนาน “พญาครุฑ” ความเชื่อ ผู้มีความกตัญญู เจ้าแห่งเวหา ราชาแห่งนกทั้งปวง 1

ประวัติความเป็นมา : พญาครุฑ

พญาครุฑ เป็นสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทพผู้มีฤทธิ์มาก เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า ราชาแห่งนก ตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่า ตามศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู พุทธ เชน ได้มีความเชื่อว่า กาลครั้งหนึ่งยาวนานผ่านมา ฤๅษีมีนามว่า กัศยปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของดวงจิตพระพรหม ท่านฤาษีผู้มีภรรยามาก หนึ่งในนั้นคือมารดาของพญาครุฑซึ่งมีนามว่า นางวินตา และมีพี่น้องอีกคนชื่อ กันทรุ เป็นหนึ่งในภรรยาท่านฤาษีกัศยปะผู้เป็นมารดาของพญานาค

ซึ่งจะกำเนิดตำนาน พญาครุฑกับพญานาคผุ้เป็นพี่น้องคนละแม่ เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาต พญาครุฑมักจะจับพญานาคกินเป็นอาหารเพราะมีความแค้นมาตั้งแต่เก่าก่อน ด้วยเหตุการณ์ที่แม่ของพญาครุฑนางวินตาแพ้พนัน(ซึ่งโดนโกงไม่มีความยุติธรรมจากนางกันทรุ) นางวินตาต้องรับโทษกลายเป็นทาสให้กับนางกันทรุเป็นจำนวน 500 ปี พญาครุฑได้ทราบถึงเหตุการณ์นี้จึงมีความสงสารพระมารดาของตนเป็นอย่างมาก

จึงได้ไปไถ่ถามพญานาคว่าขอให้อดโทษกับพระมารดาของเราด้วยเถิด พญานาคก็ตกลงแต่พญาครุฑต้องไปนำน้ำอมฤตจากพระอินทร์มาก่อนถึงจะถอนคำสาปนี้ให้ พญาครุฑท่านได้ยินเช่นนั้นจึงได้ไปกราบพระมารดาว่าจะไปเอาน้ำอมฤตมาให้ได้เพื่อให้พระมารดาของตนมีชีวิตที่ดีกว่าที่ควรจะเป็น พญาครุฑท่านก็ได้เดินทางไปนำน้ำอมฤตลงมาให้พญานาคกิน ท่านพญาครุฑต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนาๆด้วยจิตที่ดี

ตำนาน “พญาครุฑ” ความเชื่อ ผู้มีความกตัญญู เจ้าแห่งเวหา ราชาแห่งนกทั้งปวง 2

จึงผ่านพ้นไปนานตลอดจนถึงเทวโลกพบกับพระอินทร์ผู้เฝ้าน้ำอมฤต พญาครุฑได้กล่าวความจำนงว่าต้องการน้ำอมฤตไปช่วยพระมารดาของตน แต่พระอินทร์ไม่ยอม ทั้งคู่จึงได้ทำการต่อสู่ซึ่งกันและกัน ผ่านมาสักระยะด้วยพญาครุฑผุ้ได้รับพรให้อำนาจมีฤทธิ์เดชอยู่เหนือไม่ว่าผู้ใดก็ชนะพญาครุฑมิได้ แม้แต่วัชระอาวุธที่มีฤทธิ์มากของพระอินทร์ก็ไม่สามารถทำอะไรพญาครุฑได้เลย พระอินทร์รู้ตัวว่าตนไม่สามารถปราบพญาครุตได้

ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนของพญาครุฑกลัวพระอินทร์จะเสียหน้าจึงได้สลัดขนของตนออกมาหนึ่งเส้น ครุฑผู้รับภาระอันหนักนี้ ความได้ไปถึงพระนารายณ์ท่านทรงเห็นความมีคุณธรรม กตัญญูต่อมารดาของตน พระนารายณ์จึงได้มาทำการเจรจาให้น้ำอมฤตไปกับประทานพรให้พญาครุฑได้ฤทธิ์จากน้ำอมฤตถึงแม้จะไม่ได้ดื่ม ทำการไถ่ถอนมารดาจของตนแต่อย่าให้เหล่าพญานาคดื่มกินให้นำน้ำอมฤตกลับมาคืนที่สวรรค์

ตำนาน “พญาครุฑ” ความเชื่อ ผู้มีความกตัญญู เจ้าแห่งเวหา ราชาแห่งนกทั้งปวง 3

พญาครุฑตอบแทนพระนารายณ์ด้วยการยอมเป็นพาหนะติดตามท่านไปทุกๆที่ จึงกลายเป็นที่มาของ “พระนารายณ์ทรงสุบรรณ” นั้นเอง และพระนารายณ์ก็ให้พญาครุฑอยุ่เหนือพระองค์ นับแต่นั้นมาพญาครุฑจึงเป็นสัตว์กึ่งเทพชั้นสูงคู่บารมีของพระนารายณ์ พญาครุฑได้นำน้ำอมฤตมาไว้บนหญ้าคา พญานาคเห็นแล้วจึงได้ไถ่ถอนคำสาปนี้จนสิ้น พระอินทร์ที่ได้ติดตามมาเห็นน้ำอมฤต

ระหว่างการเตรียมตัวดื่มน้ำอมฤตของเหล่านาคได้เผลอ พระอินทร์จึงนำน้ำอมฤตกลับสู่สวรรค์ดั่งเช่นเดิม จากนั้นทั้งสองก็ได้เป็นศัตรูกันมาเกิดศึก “ครุฑยุดนาค” และพญาครุฑยังได้รับพรจากพระนารายณ์ให้จับนาคกินเป็นอาหารได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวไป พญานาคที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้พญาครุฑจับกินคืออนันตนาคราชกับพญาวาสุกรีนาคราช แต่ในปัจจุบันนี้ระหว่างพญาครุฑกับพญานาคก็ได้จบลงไปแล้ว

ตำนาน “พญาครุฑ” ความเชื่อ ผู้มีความกตัญญู เจ้าแห่งเวหา ราชาแห่งนกทั้งปวง 4

พญาครุฑ : ความเชื่อศาสนาพุทธ

พญาครุฑ ตามตำนานความเชื่อของศาสนาพุทธท่านเป็นเทวดาที่อยู่ระดับชั้นล่างซึ่งจะมีผุ้ปกครองคือ ท้าววิรุฬหกท่านผู้เป็นหนึ่งในสี่จตุโลกบาลทางทิศใต้ในสวรรค์ชื่อจตุมหาราชิกา ต้นกำเนิดเกิดเป็นครุฑด้วยยามที่เป็นมนุษย์เคยได้ทำบุญเจือปนด้วยโมหะยามเสียชีวิตไปจะอุบัตเกิดเป็นครุฑนั้นเอง ในพระไตรปิฎกได้มีการกล่าวถึงการกำเนิดของครุฑมี 4 แบบได้แก่ 

  • กำเนิดแบบโอปปาติกะ = เกิดขึ้นมาโตเลยเหมือนเช่นเดียวกับการกำเนิดเทวดา
  • กำเนิดแบบอัณฑชะ = เกิดออกมาจากไข่
  • กำเนิดแบบชลาพุชะ = เกิดจากครรภ์
  • กำเนิดแบบสังเสทชะ = เกิดจากเมือกไคล
ตำนาน “พญาครุฑ” ความเชื่อ ผู้มีความกตัญญู เจ้าแห่งเวหา ราชาแห่งนกทั้งปวง 5

พญาครุฑ : รูปลักษณ์

พญาครุฑ ผุ้มีบุญบารมีและฤทธิ์เดชากใครบูชาท่านมักจะได้รับอำนาจสามารถล้างคุณไสยอาถรรพ์และท่านยังคอยป้องกันคุ้มครองอีก พญาครุฑท่านมีลักษณะรูปร่างเป็นพญานกกึ่งร่างมนุษย์ ด้วยความเชื่อของชาวไทยเราและยังเป็นความเชื่อของหลากหลายพื้นที่หลายประเทศจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปอีก พญาครุฑจึงถูกจำแนกรูปร่างลักษณะได้ดังนี้ 

  1. ครุฑกายเป็นมนุษย์มีปีกเหมือนนก 
  2. ครุฑมีหัวเป็นนกกายเป็นมนุษย์,
  3. ครุฑมีขาและศีรษะเป็นนก กายเป็นมนุษย์
  4. ครุฑที่มีศีรษะเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นนก
  5. ครุฑที่มีรูปร่างเป็นพญานกทั้งส่วนหัวและลำตัวทั้งหมด (เป็นลักษณะที่พบเห็นทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้

ที่มาข้อมูล

Sanook.com

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (197) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (67) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (16) เรื่องเล่าผี (263) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)