ตำนาน “ท้าวเวสสุวรรณ” มหาราชแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ อธิบดีแห่งอสูร

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพที่คนไทยทั้งประเทศศรัทธาเป็นอย่างมาก มีหลายคนที่เคารพท่านมากถึงขั้นมีรูปปั้นไว้บูชากราบไหว้กันถึงที่บ้านตัวเอง เทพองค์นี้มากด้วยอิทธิฤทธิ์ มากด้วยบุญบารมี มีตำนานมากมายที่บ่งบอกถึงท้าวเวสสุวรรณ เรื่องราวของท่านมีมามากกว่าหลายพันปี มีมายาวนานก่อนพระพุทธศาสนาเสียอีก ตำนานของท่านมีอยู่หลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นทางอินเดีย ญี่ปุ่น จีน และอีกมากมาย

ตำนานท้าวเวสสุวรรณมาความหลากหลายตามความเชื่อทางศาสนาเป็นอย่างมาก คนที่บูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย ป้องกันภูตผีปีศาจได้เป็นอย่างดี เพราะท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นราชาแห่งยักษ์ ภูตผีปีศาจ และท่านยังเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง ความร่ำรวย ท่านเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติ ท่านเป็นหนึ่งในสี่จตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้ดูแลคุ้มครองทิศเหนือ ของสวรรค์ชั้นแรกคือชั้นจาตุมหาราชิกา

ความเชื่อ : ท้าวเวสสุวรรณ

ความเชื่อ : ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ท่านเป็นมหาราชหนึ่งในเทพจตุโลกบาลทั้ง 4 ท่านเป็นเทพผู้ที่คอยปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ อธิบดีแห่งอสูรมีหลากหลายชื่อเรียก หลากหลายรูปลักษณ์ หลายตำนานความเชื่อของแต่ละพื้นที่ แต่สิ่งที่จะเหมือนกันคือท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยในทรัพย์

ความเชื่อ : ท้าวเวสสุวรรณ 2

หนึ่งในตำนานที่มีความเชื่อว่าท่านท้าวเวสสุวรรณเคยเป็นพราหมณ์ที่ซึ่งจะมีโรงงานค้าขายอ้อย จนท่านมีความร่ำรวยท่านได้เห็นใจชาวบ้านจึงได้บริจาคเงินให้แก่ผู้ที่ยากไร้ และผลแห่งการกระทำนี้ท่านจึงได้เกียรติรับพรจากท่านพระพรหมกับพระอิศวรประทานพรให้ท่านเป็นอมตะ ให้ท่านเป็นเทพแห่งความร่ำรวย มั่วคั่ง และให้ตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณ คำว่าเวช จะมีความหมายว่าพ่อค้าผู้มีทรัพย์

อีกตำนานว่าท้าวเวสสุวรรณได้เกิดมาในชาติก่อนเป็นพราหมณ์ทำบุญกุศลบารมีเอาไว้มากจึงส่งผลให้ท่านตายและเกิดมาอีกชาติหนึ่งซึ่งเป็นชาติเดียวกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี้เอง ท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์ผู้มีนามว่า พระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นเพื่อนพระสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้เกิดบรรลุเห็นธรรมเป็นพระพุทธเจ้าของเรานั้นเอง พระเจ้าพิมพิสารยังได้บรรลุขั้นโสดาบันอีกด้วย

รูปลักษณ์ : ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นยักษ์ ท่านมีพระวรกายทั้งหมด 4 กร เป็นสีขาว ท่านคอยสวมอาภรณ์ทรงกษัตริย์ดูงดงาม มีมงกุฎอยู่ที่พระเศียรซึ่งเป็นน้ำเต้า ท่านเป็นยักษ์ที่มีฟันอยู่แปดซี่ มีขา 3  ขา ท่านมีรูปร่างดูแข็งแรง กำยำ ท่านมีอาวุธเป้นกระบอกถืออยู่ที่มือขวา ท่านท้าวเวสสุวรรณ์มีกายเป็นวทิพย์ อีกตำนานหนึ่งท้าวเวสสุวรรณจะมีร่างกายเป็นสีเขียวมีความสูง 2 คาวุตหรือประมาณ 200 เส้น ท่านมี ช้าง ม้า เป็นพาหนะ

ในหลักของทางพุทธศาสนานั้นได้มีการกล่าวถึงสุดยอดอาวุธจะมีทั้งหมด 5 ชิ้นด้วยกัน ซึ่งอาวุธของท้าวเวสสุวรรณติดหนึ่งในห้าด้วยคือ ไม้ตะบองของท่านท้าวเวสสุวรรณ วชิราวุธของพระอินทร์ นัยน์ตาของท่านพระยายม จักรแก้วของพระเจ้าจักพรรดิ และสุดท้ายเป็นผ้าที่พันอยู่บนคอของอาวาฬกยักษ์ สุดยอดอาวุธทั้งห้าที่มีอิทธิฤทธิ์ที่สุดไม่มีใครต้านได้

รูปลักษณ์ : ท้าวเวสสุวรรณ

หน้าที่ : ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ ตามหลักความเชื่อ ท่านเป็นหนึ่งในท้าวทั้งสี่จตุโลกบาล ซึ่งมีหน้าที่คอยรักษาทิศทั้ง 4 ท่านประจำอยู่ทิศเหนือ ในสวรรค์ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกา ท่านยังเป็นหัวหน้าใหญ่สุดในเทพทั้งสี่ซึ่งมี ท้าววิรุฬหก ประจำทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์ประจำทิศตะวันตก ท้าวธตรฐ ประจำทิศตะวันออก ด้วยท้าวเวสสุวรรณเป็นราชาแห่งอสูรภูตผีปีศาจ คนไทยสมัยก่อนจึงได้นิยมนำรูปลักษณ์ท่านติดไว้บนหัวเปลของเด็กทารก

หน้าที่ : ท้าวเวสสุวรรณ

เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย อัปมงคล ภูตผีปีศาจทั้งปวงไม่ให้มาทำร้ายแก่เด็กทารกได้ และท่านยังบำเพ็ญตนมายาวนานจนสำเร็จ เชื่อกันว่าท่านเกิดอีก 7 ชาติจะสามารถบรรลุนิพพานแล้วท่านจึงเป็นเทพที่มีบารมีขึ้นสุงมากๆ ท่านจึงมีหน้าที่คอยปกป้องพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันอีกด้วย ท่านจะคอยดูแลคุ้มครองผู้มีศีลมีธรรมผู้ปฏิบัตินั่งสมาธิไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมารบกวนในการปฏิบัติของเหล่าผู้รักษาศีล

ท้าวเวสสุวรรณ แห่ง วัดจุฬามณี

ท้าวเวสสุวรรณ แห่ง วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี เป็นหนึ่งในสถานที่กราบไหว้ แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านท้าวเวสสุวรรณ บันดาลความมั่งคั่ง ร่ำรวยให้แก่ผู้ศรัทธากันมามากแล้ว ภายในวัดจะมีปางท้าวเวสสุวรรณ 4 ปางคือ 1.ปางพรหมาสูติเทพ มีพระพักตร์เป็นพรหม ท่านจะถือดอกบัวองค์เป็นสีขาว แว่นสุริยกานต์ รูปกายสีทอง ช่วยในด้านความรักคู่ครองให้ผู้มากราบไหว้สมปรารถนา

ท้าวเวสสุวรรณ แห่ง วัดจุฬามณี 2

2.ปางเทพบุตร มีพระพักตร์เป็นเทวดา หน้าจะเหมือนกับมนุษย์มีบลายพระโอษฐ์ ถือกระบองทรงเหลี่ยม ช่วยในเรื่องโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย เงินทอง 3. ปางจตุมหาราช มีพระพักตร์เป็นยักษ์ ท่านทรงถืออาวุธเป็นกระบองทรงเกลียว มีกายเป็นสีเขียวช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ดึงคนดวงตกให้กลับมาดี และสุดท้าย 4. ปางมนุษย์ มีพระพักตร์เป็นเทวดา (จะไม่มีพระโอษฐ์) ท่านจะยืนถือกระบองทรงเกลียวช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง ท้าวเวสสุวรรณ ถือว่าเป็นเทพที่มีผุ้กราบไหว้กันเป็นจำนวนมากไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะตามไปขอโชคลาภ 

ที่มาข้อมูล

Thairath.co.th

เรื่องเล่าผีล่าสุด
Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (174) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (66) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (249) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)