ตำนาน “คารุระ” ผู้ทำลายล้างวิญญาณบาป ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อในบทความผี

ตำนาน คารุระ

คติความเชื่อ วัฒนธรรม ทางศาสนา ของประเทศญี่ปุ่นนั้น จะมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าที่มีอยู่อย่างหลากหลายเป็นจำนวนมาก เทพเหล่านี้ที่คอยพิทักษ์ดูแลพระพุทธศาสนา คารุระ ยังเป็นความเชื่อของประเทศอื่นแต่มีชื่อที่เรียกขานไม่เหมือนกัน ในศาสนาฮินดูก็จะเป็นครุฑ ลักษณะรูปร่างทั้งคารุระกับพญาครุฑดูแล้วคล้ายกันเป็นอย่างมากรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วย เราไปเจาะลึกรู้เรื่องราวของคารุระกันดีกว่า

คติความเชื่อ : คารุระ (Garura)

คารุระ (Garura) เป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งนกในตำนานของศาสนาฮินดู แต่ความเชื่อนี้ถูกส่งต่อมายังศาสนาพุทธใช้เป็นผู้พิทักษ์คอยปกป้องในวิหารแพนธีออน คำว่า “คารุระ” ในทางภาษาสันสกฤตจะมีความหมายว่าผู้กลื่นกิน คารุระเป็นเทพเจ้าที่มาจากศาสนาฮินดู ครุฑเทพ มีลักษณะเป็นนกอินทรีที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ยักษ์ ต่อมาคารุระถูกรวมเข้ากันจนกลายเป็นเทวดาผุ้ซึ่งมีพลังกำลังมหาศาลมีสภาวะเป็นเหมือนดั่งกับนกอินทรีย์

คติความเชื่อ : คารุระ (Garura)

ต่อมามีผุ้นำมายังพุทธศาสนาที่ประเทศจีน จนล่าสุดคติความเชื่อของคารุระมาถึงญี่ปุ่นจึงเกิดความเชื่อและได้เรียกเสียงคำว่าพญาครุฑ ให้เป็น คารุระ ที่ออกเสียบงในแบบภาษาญี่ปุ่น  คารุระเป็นหนึ่งในแปดสัตว์วิเศษ คือ สเป็นพวกที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจนต้องเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา คารุระอาศัยอยู่บริเวณเขาพระสุเมรุ คือสถานที่ตั้งแกนกลางของจักรวาล

รูปลักษณะภายนอก : คารุระ (Garura)

คารุระ (Garura) ในประเทศญี่ปุ่นนั้นจัดให้อยู่ในประเภทเผ่าพันธุ์เทพมารระดับสูงที่มีร่างกายขนาดใหญ่ ด้วยการที่เป็นสัตว์เดรัจฉาจกึงเทพระดับสูงจึงมีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ แต่ส่วนที่แตกต่างจะเป็นส่วนหัวที่เป็นลักษณะหัวนกอินทรี มีผิวร่างกายเป็นสีแดงหรือสีทอง ส่วนของแขนจะเป็นปีกนกอินทรีทั้งสองข้าง ที่ลำตัวมีขนเหมือนนกอินทรี ส่วนปากเป็นงอยแบบนกและลมหายใจพ่นออกมาเป็นเปลวไฟได้อีกด้วย

รูปลักษณะภายนอก : คารุระ (Garura)

พลังและความสามารถ : คารุระ (Garura)

ประเทศญี่ปุ่นได้รับคติความเชื่อเรื่อง คารุระ จากประเทศจีน ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น คารุระ เป็น 1 ใน 8 ของเทพที่คอยปกครอง บางความเชื่อของคนญี่ปุ่นเชื่อว่า คารุระคือเทพเท็นงู ที่มีลักษณะดูคล้ายกันแต่ความจริงแล้วนั้นไม่ใช่ เท็นงูเป็นเทพแห่งเจ้าป่าเจ้าเขา นั้นคือ เท็นงู และ คารุระ จึงไม่ใช่องค์เดียวกัน ภูเขาลูกไหนก็ตามที่มีความศักดิ์ต้องมีเท็นงูคอยดูแลปกครองอยู่

คารุระ มีปีกที่กว้างขนาดใหญ่มีความกว้างของปีอยู่ที่ 330 โยยานา สามารถกระโดดได้ไกลสุดที่ 3,360,000 ลี้ และคารุระในแต่ละประเทศนั้นจะต่างออกไปแล้วแต่ละพื้นที่แล้วแต่ตามยุคสมัย คารุระสามารถสร้างเสียงฟ้าร้องหรือกำหนดความแรงของลมคือการกระพือส่วนของปีกจะทำให้ฟ้าร้องและกำเนิดเกิดลมที่รุ่นแรงกระพือปีกเพียงครั้งเดียวส่งผลต่อมนุษย์เพราะทะเลสาปที่มีน้ำอยู่ก็จะแห่งหมดไป

พลังและความสามารถ : คารุระ (Garura)

ถิ่นต้นกำเนิด : คารุระ

คารุระ มีต้นกำเนิดนั้นมาจากคติความเชื่อของศาสนาฮินดูที่กล่าวไว้ว่า คารุระเป็นเทพใน ศาสนาฮินดู มีลักษณะเป็นนส่วนหัวเป็นนกอินทรี คารุระเป็นทาสคนสนิทของพระวิษณุตามหลักของศาสนาฮินดู คารุระ มีถิ่นกำเนิดอาศัยอยู่ที่ดินแดงแห่งสวรรค์ คือ เทนโด เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าซูมิเซ็น ซึ่งเป็นใจกลางจักรวาล บ้านของคารุระทำด้วยต้นไม้อยุ่กันเป็นเมืองโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขคอยปกครอง

ถิ่นต้นกำเนิด : คารุระ

คารุระ (Garura) : ตามคติความเชื่อของญี่ปุ่น

คารุระ ในศิลปะแบบญี่ปุ่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นได้รับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องคารุระจากประเทศจีนทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ในตำนาน 8 เทพอสูร ผู้ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา รวมไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ และมีการสร้างรูปปั้นเหมือนของอสูรเทพทั้ง 8 เพื่อได้กราบไหว้เคารพบูชา ปฏิมากรรมตามศิลปะแบบญี่ปุ่นนั้นจะสวมใส่ชุดทหารแม่ทัพราชวงศ์ถัง ของประเทศจีน

ใบหน้าเหมือนกับมนุษย์ จมูกซ้อนกับจงอยปากเหมือนดังนกอินทรีย์ งานศิลปะรูปสเหมือนคารุระส่วนใหญ่ใช้เป็นงานแกะสลักจากไม้ ตัวอย่างเช่น ปติมากรรมไม้ภาพสเหมือนคารุระ ณ วัดโคฟุกุ เมืองนาระ และอีกทีหนึ่งคือ วัดสันจู เมืองสันเกโดะ เมืองเกี่ยวโต จะมีงานแกะสลักของคารุระซึ่งมีความเก่าแก่เป็นอย่างมากตามแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น คารุระจัดอยู่ในสัตว์เทพที่คอยคุมครองพระพุทธศาสนา

ชาวพุทธที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น มีความเชื่อว่าคารุระเป็นร่างอวตารของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมในปางปราบมารแผ่พระหัตถ์หนึ่งพันกร ปรากฏในหนังสือภาษาญี่ปุ่นปี 1866 คารุระในความหมายของชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นนับถือและให้ความเคารพ มีร่างกายเป็นมนุษย์ หัวและปีกเหมือนนก ที่พ่นลมหายใจออกมาเป็นเปลวไฟมีศัตรูคู่อริเป็นงูและมังกร 

คารุระ (Garura) : ตามคติความเชื่อของญี่ปุ่น

บทสรุป : คารุระ

คารุระ เป็นเทพอสูร มนุษย์กึงนก ถิ่นกำเนิดมาจากศาสนาฮินดู เป็นเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผุ้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นผุ้ซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธหลังจากที่ได้ฟังคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าจนเป็นผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนา มีความเชื่อว่ามังกรทำให้เกิดลมและฝนเปรียบเหมือนกับกิเลส คารุระจะคอยปกป้อมนุษย์จากงงูและมังกร ฉะนั้นเหมือนกับการชนะกิเลสนั้นเอง

ที่มาข้อมูล

Wikipidia.org

Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (197) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (67) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (16) เรื่องเล่าผี (263) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)