ทำความรู้จัก 9 นาคาธิบดี จอมกษัตริย์นาคราช ผุ้ปกครองพิภพบาดาล

หัวข้อในบทความผี

กษัตริย์นาคราช

ในตำนานพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน มีหลักฐานบันทึกอยู่ในพระไตปิฎก อาศัยอยู่ในภพภูมิบาดาล มีผู้ปกครอง 9 พระองค์คือ นาคาธิบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งจอมกษัตริย์นาคราช ผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชออยุ่ในศีลธรรม แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ เหตุก็เพราะว่าในยุคสมัยพระพุทธเจ้าได้มีพญานาคตนหนึ่งฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเลื่อมใสแปลกกายเป็นมนุษย์ขอบวชเป็นพระรูปหนึ่ง

แต่ด้วยอุปนิสัยกิจวัตรของพญานาคถ้าการตาย, การเกิด, เวลาหลับ, เสพเมถุน และลอกคราบ ทั้ง 5 วาระนี้พญานาคจะคืนร่างเดิม เหตุนี้จึงทำให้ปิดความลับไม่อยู่ ในยามที่พระภิกษุที่พญานาคกลายร่างมากลับคืนร่าง ความจึงแตก พระพุทธเจ้าเลยต้องบัญญัติไม่ให้สัตว์เดรัจฉานทำการบวชได้นั้นเอง วันนี้จะมาทำความรู้จักกับ 9 นาคาธิบดีกันว่ามีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

1. พญาอนันตนาคราช

1. พญาอนันตนาคราช

พญานาคองค์ปฐม เป็นพญานาคตนแรก บุตรองค์โตของพระฤษีกัสสยปะกับนางกัทรุ ท่านเป็นพาหนะและบัลลังค์แท่นบรรทมของพระนารายณ์ ราชาแห่งนาค ทรงมีพระบารมี มีฤทธิ์เดชทรงกำลังมาก ท่านอยู่ในตระกูลวิรูปักษ์(สีทอง) มีพญานาคิณีอาอนันตนาวดี เป็นพระมเหสีคู่บารมี ท่านเคยอวตารเป็นพระลักษณ์ผู้เป็นน้องมาช่วยพระรามต่อสู้กับทศกัณฐ์ด้วยเช่นกัน

2. พญามุจรินทร์นาคราช

2. พญามุจรินทร์นาคราช

ท่านเป็นพญานาคอยู่ในตระกูลวิรูปักษ์(สีทอง) ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติ เป็นผู้ที่แผ่พังพานป้องพระพุทธเจ้ามิให้โดยฝนหรือลมโดนพระวรกายจของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 7 วัน พอฝนหายท่านจึงคลายร่างกายเป็นมานพหนุ่ม ท่านผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ท่านเป็นพญานาค 7 เศียร นี่คือเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรก(ประจำวันเสาร์)

3. พญาภุชงค์นาคราช

3. พญาภุชงค์นาคราช

พญานาคประจำของพระศิวะ ท่านเป็นอนุชาของพญาอนันตนาคราช อยู่ในตระกูลวิรูปักษ์วรกายสีเทามี 9 พระเศียรแต่มักปรากฏให้เห็นแค่ 7 เศียร ทรงมีพระอัครมเหสีเป็นพญานาคิณีเทวีศรีหปางตาล ท่านบำเพ็ญตนเป็นฤๅษีผู้ซึ่งมีบารมีมาก ดูแลน่านน้ำอ่าวไทยถึงอันดามัน ท่านมักมีเมตตาสอนธรรมะกับมวลมนุษย์ ท่านเป็นพญานาคซึ่งมีอยู่หลายปางค์ ท่านมักจะบำเพ็ญตนจำศีลอยู่ตามถ้ำต่างๆ

4. พญาศรีสุทโธนาคราช

4. พญาศรีสุทโธนาคราช

จ้าวปู่ศรีสุทโธท่านเป็นพญานาคมหาเทพนาคาแห่งวังนาคินทร์แห่งคำโชนด ท่านมีผู้เคารพและบูชาท่านอยู่ทั่วประเทศ ท่านอยู่ในตระกูลเอราปถะ(สีเขียว) ทำมีขนาดใหญ่โต มีบารมีและฤทธิ์มาก ท่านเป็นพญานาคชั้นสูง(ปกครอง) มีวรกายเป็นสีเขียว ผุ้มากด้วยบารมี พญาศรีสุทโธนาคารผุ้ดูแลแม่น้ำโขงฝั่งไทยทั้งหมด ท่านเป็นพญานาคประจำองค์ท้าวสักกะเทวราชมีบริวาร 5000 ตน ท่านมีนิสัยอ่อนโยน ชอบปฏิบัติธรรม

5. พญาศรีสัตตนาคราช 

5. พญาศรีสัตตนาคราช 

พญานาคผุ้มีฤทธานุภาพ ท่านเป็นกษัตริย์ผุ้ปกครองแม่น้ำโขงฝั่งลาว ท่านมีสามารถแผ่พังพานพระเศียรได้ 7 เศียรซึ่งนามของท่านมีปรากฏในตำนานอุรังคธาตุซึ่งข้องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ในยุคโบราณกาลมา ท่านผุ้เปี่ยมด้วยคุณธรรม ท่านเป็นสื่อของสัญลักษณ์จังหวัดนครพนม ท่านเป็นหนึ่งในนาคาธิบดี ผุ้ซึ่งชอบจำศีลและปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุพนม

6. พญาเพชรภัทรนาคราช

6. พญาเพชรภัทรนาคราช

ท่านเป็นหนึ่งในนาคาธิบดี กษัตริย์นาคราช ผุ้ปกครองนาคทั้งปวง ท่านเป็นโอรสเพียงองค์เดียวของพญาอนันตนาคราช มีมารดาชื่อ พระนางอุษาอนันตวดี ท่านเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์(สีทอง) ตามพระมารดา ท่านผู้ซึ่งมีบารมีพระเศียรทั้งหมด 9 เศียร ท่านเป็นจอมทัพของเหล่านาคคอยคุ้มครองปกป้องพวกมารไม่ให้มาทำร้ายมนุษย์ในโลกทิพย์ ท่านเป็นบัลลังค์ของพระศิวะ ท่านมีอาจารย์เป็นเทพพรหมฤษีคอยสอนวิชา

7. พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช

7. พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช

ท่านเป็นพญานาคหนึ่งในนาคาธิบดี เป็นพญานาคต้นตระกูลกัณหาโคตะมะ(สีดำ) ท่านเป็นพญานาคยอดนักรับ ณ ภพภมิบาดาล ในขณะประสูติเกิดเรื่องมหัศจรรย์สายฟ้าฟาดลงมาโดยเปลือกไข่อยู่นาน พอเกิดมาจึงกลายเป็นยอดนักรบ ท่านมีพระวรกายเป็นสีดำอมส้ม มีอาวุธประจำกายเป็นหอกทองคำปลายเพชร ท่านทรงเฉลียวฉลาดเก่งทั้งบู้และบุ๊น  บิดาคือพญาศรีสัตตะนาคราช

8. พญายัสมัญนาคราช

8. พญายัสมัญนาคราช

ท่านเป็นพญานาคซึ่งเป็นผุ้เชี่ยวชาญแห่งศาสตร์เวทย์มนต์ “วิชาทิพย์มนต์นาวี” ท่านผุ้ที่ใฝ่รู้ บำเพ็ญตนด้วยอภิญญา ท่านเป็นพญานาคคอยรับใช้ท้าวสักกะเทวราชผุ้ปกครองสวรรคต์ชั้นดาวดึงส์ พญายัสมัญนาคราชผู้มีความอ่อนน้อมมารยาทงามและยังเก่งในการรบและมนต์ตรา ท่านไม่มีชายา เพราะผิดหวังไม่ได้ครองรักกับคนที่ตนรัก ท่านเกิดในตระกูลวิรูปักษ์ วรกายสีเขียวอมน้ำเงิน ท่านปกครองในแถบทะเลมาเลเซียสิงคโปร์

9. พญาครรตะศรีเทวานาคราช

9. พญาครรตะศรีเทวานาคราช

ท่านเป็นพญานาคหนึ่งในนาคาธิบดี ท่านกำเนิดในตระกูลฉัพพยาปุตตะ ท่านมีพระวรกายเป็นสีน้ำตาลเข็ม ท่านสามารถแผ่พังพานได้ทั้งหมด 9 เศียร  กายทิพย์ของท่านเป็นสีคล้ำ กายท่านสูง180 เซนติเมตร พญาครรตะศรีเทวานาคราช เป็นเจ้าแห่งสายฟ้า ควบคุมอากาศและควบคุมพลัง ท่านรับผิดชอบเรื่องพิษทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้ และดูแลเรื่องโรคภัยต่างๆที่มนุษย์ต้องพบเจออีกด้วย

บทสรุป

ก็จบกันไปแล้วกับประวัติพอสังเขปของกษัตริย์ทั้ง 9 พระองค์ นาคาธิบดี กษัตริย์นาคราช ผุ้ปกครองเมื่องบาดาล ผู้นำแห่งนาคทั้งปวง พญานาคไม่ว่าอยู่ตระกูลไหนก็สามารถเป็นชนชั้นผู้ปกครองได้ ทั้งนี้จะอยุ่ที่บารมีของพญานาคตนนั้นๆ นาคาธิบดีที่เป็นตำแหน่งคอยปกป้องคุ้มครองพญานาคนั้นผู้ที่มีบารมีมากเท่านั้นถึงจะได้มาเป็นหนึ่งในเก้าผู้ซึ่งปกครองแห่งพิภพบาดาล

ที่มาข้อมูล

Wikipidal.org

เรื่องเล่าผีล่าสุด
Tag ผี
Annabelle (1) ข่าวผี (13) ควายธนู (1) คำสาปบนดอยสูง (1) คืนพุธมุดผ้าห่ม (1) ตำนาน (174) ตำนานสยองขวัญทั่วโลก (1) ตำนานสยองทั่วโลก (2) ตึกร้างสยอง (1) ตุ๊กตาผี (1) น้ำตกไพรสวรรค์ (1) บูกี้แมน (1) บ้านร้างในประเทศไทย (1) ปราสาทผีสิง (1) ป่าผีเฮี้ยนของประเทศอังกฤษ (1) ผีกระสือ (1) ผีกระหัง (1) ผีญี่ปุ่น (2) ผีต่างประเทศ (66) ผีที่คนเจอบ่อยที่สุด (1) ผีอาเซียน (1) ผีฮานา (1) ภาพติดวิญญาณ (3) ภาพถ่ายติดวิญญาณ (4) มหาลัยสยองขวัญ (4) วิญญาณเฮี้ยนในจังหวัดตาก (1) วิธีการเห็นผี (1) ศุกร์ที่ 13 (1) สถานที่หลอน (64) สยองขวัญจากพันทิป (1) สไตล์การปรากฏตัวของผี (1) หนังผีไทย (1) ฮาจิซาคุ (1) เก้าอี้ผีสิง (1) เทเค เทเค (Take Take) (1) เรื่องผี (15) เรื่องเล่าผี (249) แฟรงเกนสไตน์ (1) โรงเรียนผี สุดหลอนของไทย (1) โรงเรียนหลอน (3) โรงแรมหลอน (2)